Zastávky na naučné stezce

01 - PŘÍRODNÍ REZERVACE V PÍSKOVNĚ

V severozápadní části Dolních Počernic, na hranici s městskou částí Praha 14, v klínu Rokytkya Svépravického potoka se nachází přírodní rezervace V Pískovně. Již samotný název napovídá, že se v... (číst více)

02 - REKULTIVOVANÁ SKLÁDKA

Nacházíme se v místech, která byla v minulosti součástí bývalé pískovny. Pískové podloží se nachází v blízkosti říčky Rokytky, která Dolními Počernicemi protéká. Důkazem toho jsou výko­py při... (číst více)

03 - POČERNICKÝ HŘBITOV

Dolnopočernický hřbitov je situován na velmi pěkném místě v blízkosti říčky Rokytky a přírodní rezervace „V Pískovně“. Oplývá velkým množstvím vzrostlé zeleně a je městskou částí pravidelně a... (číst více)

04 - ROKYTKA

 Rokytka je spolu s Botičem nejvýznamnějším potokem na území hlavního města Prahy. Pramení nad Říčany u obce Tehov v nadmořské výšce 453 m n.m. Délka jejího toku je 36,2 km. Na jejím toku se... (číst více)

05 - SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO

Nová socha svatého Jana Nepomuckého je umístěna u mostu přes Rokytku, kde do roku 1918 stála původní socha tohoto světce v klasickém barokním provedení. Z politických důvo­dů, avšak naštěstí šetrně... (číst více)

06 - ZÁMECKÝ PARK V DOLNÍCH POČERNICÍCH

Zámecký park o rozloze cca 7ha, je součástí přírodní památky Počernický rybník. Severní část parku lemuje soubor historických budov s čp.1 - zámek, čp.2 - mlýn, čp.3 - pivovar, čp.39 - zámec­ká... (číst více)

07 - HISTORIE OBCE

Velký význam v dalším vývoji obce měl intenzivní provoz na vídeňské císařské (dnes hlavní) silnici, zejména její nová výstavba za Marie Terezie ukončená roku 1765. Již před tímto datem vznikl při... (číst více)

08 - PAMÁTNÝ STROM

Významnou přírodní dominantou Dolních Počernic je starý rozložitý dub letní (Quercus robur), který se nachází v historickém jádru obce na sou­kromé parcele č. 303, v ulici Národních hrdinů čp. 240.... (číst více)

09 - KAMENNÁ PEVNOST

 Kočičí hrádek a další umělecká díla v zámeckém parku v Dolních Počernicích byla vytvořena v roce 1987- 9. Tehdy se politické vedení Dolních Počernic rozhodlo, že zámecký park bude pojme­nován... (číst více)

10 - STARÝ A NOVÝ ZÁMEK

STARÝ ZÁMEK – kulturní památka Dvoukřídlá jednopatrová budova s celkem jednoduchým průčelím ukrývá ve své hmotě vý­znamné pozůstatky starobylého středověkého feudálního sídla a pozdějších... (číst více)

11 - KOSTEL NANEBEVZETÍ P. MARIE

Dolnopočernický kostel je nejstarší stavbou v Dolních Počernicích - stojí na svém místě zhruba 800 let. Kolem roku 1200 se tehdejší vlastník osady nad brodem přes Rokytku rozhodl postavit u své­ho... (číst více)

12 - BÝVALÝ PIVOVAR – KULTURNÍ PAMÁTKA

 Podle dostupných pramenů se v Dolních Počernicích začalo vařit pivo již v 16. století. Avšak teprve v r. 1751 zde tehdejší majitel panství Václav Klement, svobodný pán ze Salt­zy, nechal... (číst více)

13 - MLÝN – KULTURNÍ PAMÁTKA

Počátek budování souboru budov bývalého mlý­na se váže k roku 1862. Jeho architektura byla inspirována tehdy módními motivy anglické novo­gotiky. Pro pohled ze zámeckého parku bylo nej­náročněji... (číst více)

14 - VELKÝ POČERNICKÝ RYBNÍK - HISTORIE A SOUČASTNOST

 České rybníkářství má historii starou jako je Země sama. První písemné zmínky kronikářů hovoří o rybnících jako o důležitém majetku. Rybníky se odedávna dělily podle účelu na chovné a na... (číst více)

15 - VÝZNAMNÉ STROMY

 V zámeckém parku v Dolních Počernicích se nachází přes jeden tisíc stromů. Tento počet byl zjištěn posledním dendrologickým průzkumem, který byl v rámci projektu „Rehabilitace zámec­kého parku... (číst více)

16 - PŘÍRODNÍ AMFITEÁTR

 Projekt „Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dol­ních Počernicích s podporou ze strukturálních fondů EU“ byl předložen v 1. kole výzvy vy­hlášené Regionální... (číst více)

17 - KULTURNÍ CENTRUM

 Projekt „Společné kulturní centrum městských částí Praha – Dolní Počernice a Praha 14“ byl předložen v 2. kole výzvy vyhlášené Regionální radou regionu soudržnosti Praha, v souladu s Jednotným... (číst více)

18 - PŘÍRODNÍ PAMÁTKA POČERNICKÝ RYBNÍK

 Přírodní památka Počernický rybník byla založena v roce 1988 a je součástí přírodního par­ku Klánovice – Čihadla. Území leží v nadmořské výšce 225 - 230 metrů a je tvořeno břidlicemi,... (číst více)

19 - PŘÍRODNÍ PARK KLÁNOVICE-ČIHADLA

 Tento významný krajinný celek je největším přírodním parkem na území Hlavního města Prahy o rozloze 970 hektarů. Rozkládá se ve východní části Prahy na území městských částí Praha 14, Dolních... (číst více)

20 - BROUKÁRNA

Velký počernický rybník se zapsal do dějin světových pří­rodních věd tím, že na jeho pravém břehu byla 2. června 1888 umístěna první hydrobiologická stanice na světě zvaná též Broukárna. Původní... (číst více)

21 - DÁLNIČNÍ MOST

 Most, který se rozpíná nad východní částí Velkého počernického rybníka, byl uveden do pro­vozu v roce 1993. Je součástí Pražského okruhu, v těchto místech zvaného Východní spojka. Záměr na... (číst více)

Mapa naučné stezky