Zámecký park

Rozloha: 7 ha
Katastrální území: Dolní Počernice
Zastoupené dřeviny: dub, javor, lípa, jasan, habr, topol, bříza, olše, jírovec, vrba apod.
Věk porostů: nejstarší dosahují věku 250 let
Vlastník parku: MČ Praha-Dolní Počernice
Správce parku: MČ Praha-Dolní Počernice
Údržbu provádějí: MČ Praha-Dolní Počernice

Návštěvní a provozní řád


Charakteristika

Zámecký park je součástí Přírodní památky Počernický rybník a jako jeden z mála byl Hl. m. Prahou vyhlášen parkem II. kategorie. Nachází se v centru obce a vymezují ho ulice Národních hrdinů, Ke hrázi a hráz Velkého počernického rybníka, ležícím na toku říčky Rokytky. Severní část parku lemuje soubor historických budov – zámek (čp. 1), mlýn (čp. 2), pivovar (čp. 3), zámecká oranžérie (čp. 39) a nejvýznamnější památka obce kostel Nanebevzetí Panny Marie.

V parku je evidováno více než 1 100 stromů, zpravidla listnatých. Mnoho z nich je vyhlášeno jako památné stromy.

Historie a současnost

Park byl založen společně s výstavbou zámku, který vznikl přestavbou středověké tvrze ze 14. století. Nachází se na místě bývalé bažantnice, která byla ve 20. letech 19. století velkoryse urbanizována vložením podélné cestní osy směřující na hráz rybníka a dvou příčných os do zalesněné plochy, třetí osu představovala samotná hráz. V 70. letech 19. století byly lesní porosty mezi pravidelnými cestními osami přeměněny v krajinářský park.

Posledními vlastníky zámeckého areálu byl rod uherských Dercsenyiů (1855-1923). V roce 1923 přešlo vlastnictví zámeckého areálu na pražskou obec.

V r. 1987 zpracovali zahradní architekt Drahoslav Šonský a architekt Jan Mayer projektovou dokumentaci obnovy parku a posléze došlo k etapové realizaci jejich návrhu. Vzhled parku se začal zásadně měnit, avšak úpravy nebyly úplně opodstatněné. Přelom tisíciletí a nový pohled na využívání zámeckého parku přiměl vedení městské části k zadání studie „Rehabilitace zámeckého parku“. Na jejím základě byly v r. 2004 zahájeny práce, které daly zámeckému parku novou podobu. Spolu s Velkým počernickým rybníkem vytvořila tato významná přírodní památka ojedinělý celek, který začali vyhledávat nejen občané Dolních Počernic, ale i jejich návštěvníci.

V roce 2015 MČ Praha – Dolní Počernice uspěla v rámci 13. výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (dále jen OPPK), Prioritní osa 2 – Životní prostředí, Oblast podpory 2.1 – Revitalizace a ochrana území, s žádostí o dotaci na realizaci projektu „Rehabilitace a ochrana historicky cenného území zámeckého parku v Dolních Počernicích“.
Rozsáhlý projekt zajistil v řadě prvků návrat k původní koncepci zámeckého parku a rozšířil jeho plochu o rekultivovanou část bývalé zámecké štěpnice, ve které jsou vzdělávací i relaxační prvky. Ve velmi krátkém termínu (březen - září 2015) vznikl unikátní prostor, který respektuje historii a genius loci revitalizovaného území, a současně vytváří nové možnosti pro trávení volného času obyvatel a návštěvníků městské části.

 

Fotogalerie: 
Zámecký park
Zámecký park
Zámecký park
Zámecký park
Zámecký park
Zámecký park
Zámecký park
Zámecký park
Zámecký park