Žádosti o informace

Číslo jednací Věc Datum přijetí žádosti Vyřizuje Odkaz
2254/238/TAJ žádost o poskytnutí informace - údržba vozovky a chodníku v Záhorském 22.11.2023 tajemnice Detail a odpověď
408/23/TAJ žádost a odpověď, týkající se včel a opylovatelů 23.02.2023 tajemnice Detail a odpověď
2515/22/TAJ žádost o poskytnutí odborných posudků ve věci stavby čp. 26 29.12.2022 tajemnice Detail a odpověď
2507/22/TJ žádost o poskytnutí odborných posudků ve věci stavby čp. 26 28.12.2022 tajemnice Detail a odpověď
2254/238/TAJ žádost o poskytnutí informace - údržba vozovky a chodníku v Záhorském 03.01.2024 tajemnice Detail a odpověď
2100/23/STA Žádost k existenci inženýrských sítí 25.10.2023 tajemnice Detail a odpověď
0103/23/TAJ žádost a odpověď ve věci účastníků správních řízení 14.02.2023 tajemnice Detail a odpověď
2436/22/TAJ Informace o personálním složení ÚMČ 16.12.2022 tajemnice Detail a odpověď
1525/22/TAJ Źádost týkající se Milostivého léta v Praze 08.08.2022 tajemnice Detail a odpověď
0964/22/TAJ žádost a odpověď o možnosti a kapacity bezbariérových bytů 10.05.2022 tajemnice Detail a odpověď
0883/22/TAJ žádost o poskytnutí informace - Urbanistická studie Dolní Počernice 02.05.2022 tajemnice Detail a odpověď
0794/22/TAJ žádost o poskytnutí informace počet odstraněných stromů 15.04.2022 tajemnice Detail a odpověď
2508/21/TAJ žádost o poskytnutí informací - působení Mgr. Martina Štěrby-I.Václavovič 27.12.2021 tajemnice Detail a odpověď
2343/21/TAJ žádost o poskytnutí informací - udělování čestného občanství - P. Chvátal 29.11.2021 tajemnice Detail a odpověď
1545/21/TAJ žádost o poskytnutí informace - chov drobného zvířectva -J. Boček 05.08.2021 tajemnice Detail a odpověď

Stránky