Zastupitelé MČ

Zastupitelstvo městské části Praha - Dolní Počernice, které vzešlo z řádných voleb do místních zastupitelstvech konaných v roce 2018:

 

Zbyněk Richter

Zbyněk Richter

Starosta

Telefon: 602 243 214, 281 021 099

Za stranu ODS /volební období 2018 - 2022/

V RMČ odpovídá za:

 • vnější vztahy
 • rozpočet a financování
 • územní plánování a strategický rozvoj
 • životní prostředí a městská zeleň
 • strukturální fondy EU
 • dotační tituly a grantová politika
 • Národní síť Zdravých měst ČR a Místní agenda 21
 • krizová řízení
 • veřejná správa

 


MUDr. Pavel Boček

MUDr. Pavel Boček

zástupce starosty

Telefon: 281 021 095

Za stranu STAN /volební období 2018 - 2022/         

V RMČ zodpovídá za:

 • školství, výchova a vzdělávání
 • sociální a zdravotní politika
 • kultura
 • veřejný pořádek
 • organizace a spolky
 • informatika a propagace

Ing. Miloslav Král

Ing. Miloslav Král

zástupce starosty

Telefon: 725 019 059, 281 021 095

Za stranu ODS /volební období 2018 - 2022/                           

V RMČ odpovídá za:

 • majetek
 • infrastruktura
 • bezpečnost
 • cestovní ruch
 • tělovýchova a sport
 • využívání volného času

 


Petr Stránský

Petr Stránský

člen rady

Telefon: 724 234 579, 281 021 096

Za stranu ODS /volební období 2018 - 2022/ 

Zajišťuje:

 • agendu investičního a stavebního oddělení
 • příprava a realizace stveb
 • účast na místních šetření
 • předání staby nebo díla do oddělení majetku
 • archivaci příslušných dokladů

 


Jan Šroubek

Mgr. Jan Šroubek

člen rady

Telefon: 281 021 095

Za stranu PRO Dolní Počernice /volební období 2018 - 2022/        

V RMČ zodpovídá za:

 • doprava
 • správa bytového fondu
 • podnikání, obchod a služby
 • rozvoj sítě pěších, cyklo a hypostezek
 • vnitřní kontrola

Danka Exnerová

členka zastupitelstva

Telefon: 218 021 095

Za stranu ODS /volební období 2018 - 2022/    


Ing. Jiří Falc

člen zastupitelstva

Telefon: 218 021 095

Za stranu DOLNÍ 2018 /volební období 2018 - 2022/      


Mgr. et Mgr. Petr Hartoš

Mgr. et Mgr. Petr Hartoš

člen zastupitelstva

Telefon: 218 021 095

Za stranu ODS /volební období 2018 - 2022/    


Tomáš V. F. Jirsák Havran

Mgr. Tomáš Jirsák

člen zastupitelstva

Telefon: 218 021 095

Za stranu KDU-ČSL /volební období 2018 - 2022/      


Ing. Tomáš Jílek

Ing. Tomáš Jílek

člen zastupitelstva

Telefon: 218 021 095

Za stranu ODS /volební období 2018 - 2022/    


Štěpánka Kratochvílová

členka zastupitelstva

Telefon: 218 021 095

Za stranu PRO Dolní Počernice /volební období 2018 - 2022/      


JUDr. Petr Kšáda

JUDr. Petr Kšáda

člen zastupitelstva

Telefon: 218 021 095

Za stranu STAN /volební období 2018 - 2022/      


doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.

členka zastupitelstva

Telefon: 218 021 095

Za stranu DOLNÍ 2018 /volební období 2018 - 2022/      


PhDr. Drahoslava Kráčmarová, Ph.D.

člen zastupitelstva

Telefon: 218 021 095

Za stranu DOLNÍ 2018 /volební období 2018 - 2022/         


Ing. Pavel Vermach, Ph.D.

Ing. Pavel Vermach, Ph.D.

člen zastupitelstva

Telefon: 218 021 095

Za stranu DOLNÍ 2018 /volební období 2018 - 2022/      Zastupitelstvo MČ je nejvyšším orgánem MČ a rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti MČ. Zastupitelstvu je vyhrazeno například:

 • schvalovat program rozvoje MČ
 • schvalovat rozpočet MČ a závěrečný účet MČ
 • zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy MČ
 • zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky MČ, schvalovat jejich zřizovací listiny
 • rozhodovat o vyhlášení místního referenda
 • zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a členy a odvolávat je z funkcí

Zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Počernice jsou ze zákona veřejná.