Zastupitelé MČ

Zastupitelstvo městské části Praha - Dolní Počernice, které vzešlo z řádných voleb do místních zastupitelstvech konaných v roce 2022:

 

Zbyněk Richter

člen rady, člen zastupitelstva, Starosta

Telefon: 602 243 214, 281 021 099

Za stranu ODS /volební období 2022 - 2026/

V RMČ odpovídá za:

 • vnější vztahy
 • rozpočet a financování
 • územní plánování a strategický rozvoj
 • životní prostředí a městská zeleň
 • krizová řízení
 • veřejná správa

 


Danka Exnerová

členka zastupitelstva

Telefon: 218 021 095

Za stranu ODS /volební období 2022 - 2026/    


Petr Stránský

Petr Stránský

člen zastupitelstva

Telefon: 724 234 579

Za stranu ODS /volební období 2022 - 2026/ 

 

 

 


Mgr. et Mgr. Petr Hartoš

Mgr. et Mgr. Petr Hartoš

člen zastupitelstva

Telefon: 218 021 095

Za stranu ODS /volební období 2022 - 2026/    


Mgr. Jiří Schwarz

člen rady, člen zastupitelstva, zástupce starosty

Telefon: 775 337 012

Za stranu Občané Dolních Počernic /volební období 2022 - 2026/    

 • investice a výstavba
 • tělovýchova a sport
 • využívání volného času
 • podnikání, obchody a služby

JUDr. Petr Kšáda

JUDr. Petr Kšáda

člen zastupitelstva

Telefon: 218 021 095

Za stranu Občané Dolních Počernic /volební období 2022 - 2026/    


Bc. Martin Lněnička

člen rady, člen zastupitelstva

Telefon: 602 873 693

Za stranu Občané Dolních Počernic /volební období 2022 - 2026/  

V RMČ odpovídá za:

 • doprava
 • majetek
 • bezpečnost a veřejný pořádek
 • pohřebnictví

MUDr. Pavel Boček

člen rady, člen zastupitelstva, zástupce starosty

Telefon: 281 021 095

Za stranu Počernická patnáctka /volební období 2022 - 2026/    

V RMČ zodpovídá za:

 • školství, výchova a vzdělávání
 • sociální a zdravotní politika
 • kultura
 • organizace a spolky

Mgr. Markéta Stehlíková

členka rady, členka zastupitelstva

Telefon: 281 021 095

Za stranu Počernická patnáctka /volební období 2022 - 2026/    

V RMČ odpovídá za:

 • legislativa a smluvní vztahy
 • informatika a propagace
 • cestovní ruch

Mgr. Jan Šroubek

člen zastupitelstva

Telefon: 281 021 095

Za stranu Počernická patnáctka /volební období 2022 - 2026/    


PhDr. Drahoslava Kráčmarová, Ph.D.

členka zastupitelstva

Telefon: 218 021 095

Za stranu DOLNÍ /volební období 2022 - 2026/      


Jan Paul akad. mal.

člen zastupitelstva

Za stranu DOLNÍ /volební období 2022 - 2026/      


doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.

členka zastupitelstva

E-mail: ywa@email.cz
Telefon: 218 021 095

Za stranu DOLNÍ /volební období 2022 - 2026/      


Jakub Rambousek

člen zastupitelstva

Za stranu DOLNÍ /volební období 2022 - 2026/      


Ing. Pavel Vermach, Ph.D.

člen zastupitelstva

Telefon: 218 021 095

Za stranu DOLNÍ /volební období 2022 - 2026/      Zastupitelstvo MČ je nejvyšším orgánem MČ a rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti MČ. Zastupitelstvu je vyhrazeno například:

 • schvalovat program rozvoje MČ
 • schvalovat rozpočet MČ a závěrečný účet MČ
 • zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy MČ
 • zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky MČ, schvalovat jejich zřizovací listiny
 • rozhodovat o vyhlášení místního referenda
 • zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a členy a odvolávat je z funkcí

Zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Počernice jsou ze zákona veřejná.