Aktuality

Aktualita

OZNÁMENÍ O PRODLOUŽENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ “Referent úřadu MČ pro oblast výstavby a investic“

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – DOLNÍ POČERNICE zastoupený tajemnicí Mgr. Editou Hejdovou v souladu s § 7 odst. 3, zákona č. 312/2002Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění... (číst více)

Aktualita

Volby do Evropského parlamentu

Rozhodnutím prezidenta republiky č. 38/2024 Sb. byly vyhlášeny volby do Evropského parlamentu a stanoveny na dny jejich konání a to pátek 7. června 2024 a sobotu 8. června 2024. Od tohoto dne je... (číst více)

Aktualita

Soutěž o nejlepší webový portál Zlatý erb

Úspěch v soutěži ZLATÝ ERB o nejlepší webový portál! Ve čtvrtek 4. dubna byly vyhlášeny výsledky krajského kola 26. ročníku soutěže Zlatý erb o nejlepší webové portály. V kategorii městských částí,... (číst více)

Aktualita

Dočasné uzavření pošty v Dolních Počernicích

Vážení spoluobčané, dovolujeme si vás informovat o dočasné uzavírce pošty Praha 912 – Stará obec 5 Praha – Dolní Počernice. Pošta bude uzavřena na nezbytně nutnou dobu dne 11. 4. 2024 z ... (číst více)

Odpady

Začalo jaro, rostlinný bioodpad třídí Pražané už do čtyřiceti tisíc nádob

Obyvatelé metropole uložili loni do hnědých nádob téměř 15 300 tun bioodpadu. Pražské služby jim v té souvislosti připomínají správné třídění rostlinných zbytků. Pro ty, kteří nevyužívají... (číst více)

Odpady

Pražské služby - pravidelný PRŮZKUM DOMÁCNOSTÍ

Pražané třídí s chutí, myslí na životní prostředí a dávají věcem druhou šanci! Alespoň nějaký odpad třídí v Praze téměř každý obyvatel. Nejčastěji odnesou lidé do barevných popelnic PET... (číst více)

Aktualita

Dočasné omezení autobusové dopravy

V souvislosti s prováděním protlaku a výkopových prací pro pokládku optického kabelu společnosti PREdistribuce, a.s. bude dočasně omezený provoz autobusové linky č. 224.

Aktualita

Opatření obecné povahy - Českobrodská x Národních hrdinů

Městská část Praha 14, Úřad městské části, Odbor dopravy  v y d á v á  opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, spočívající v úpravě SSZ v ul.... (číst více)

Aktualita

Nález živého berana

Vážení občané, informujeme vás tímto o skutečnosti, že v ulici U Hvozdu (Horní Počernice) byl dne 28. 2. 2024 nalezen beran. Aktuálně se nachází v útulku v Troji, Adresa: V Zámcích 56, 186 00 Praha... (číst více)

11.03.2024

Pozvánka na 13. zasedání zastupitelstva MČ Praha - Dolní Počernice

P  O  Z  V  Á  N  K A Vážení spoluobčané, dovoluji si vás pozvat na 13. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice, které se bude konat v pondělí 11.3... (číst více)

Aktualita

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv ČESKÁ REPUBLIKA Zpřístupněna dne 27. února 2024

Rozhodnutí prezidenta republiky č. 38/2024 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu 38 ROZHODNUTÍ prezidenta republiky ze dne 26. ledna 2024 o vyhlášení voleb do... (číst více)

Stránky