Odpady a nakládání s nimi

Aktuality

19.09.2023

Pilotní projekt sběru kuchyňských zbytků

Pilotní projekt sběru kuchyňských zbytků pomocí sdílených nádob – doba zahájení říjen / listopad 2023 Jelikož byla naše MČ zařazena do pilotního projektu třídění kuchyňských zbytků, přibude na... (číst více)

18.09.2023

Přidaný termín VOK v prosinci 20.12.2023

Dovolujeme si vás upozornit na nově přidaný termín VOK v prosinci 20.12.2023

12.06.2023

TERMÍNY VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ (VOK) v 2. pol. r. 2023

KONTEJNERY NA OBJEMNÝ ODPAD – vždy 16.00 - 20.00 stanoviště:                   - ul. Úpická (u stanoviště... (číst více)

04.05.2023

Mobilní sběr nebezpečných odpadů a potravinářských olejů na území hl. m. Prahy v roce 2023

Na této webové stránce najdete více informací o sběru nebezpečného odpadu více: https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/mobilni_sber_nebezp_odpadu_vPraze_2023.html Důležitá telefonní čísla... (číst více)

Stránky

Stálé informace

Stanoviště separovaného odpadu

 • Na území MČ Praha - Dolní Počernice je 13 stanovišť s kontejnery na separovaný odpad – plasty, papír, sklo, nápojové kartony.

Údaje o stanovištích shromážděné v systému KSNKO /Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem/ je možno zobrazit na mapě tříděného odpadu: https://ksnko.praha.eu/map-separated/
 

 

Veškeré informace týkající se odpadové ho hospodářství hl. m. Prahy jsou dostupné na stránkách Portálu ŽP (odpady.praha.eu).

 

     

Sběr velkoobjemového odpadu 2. pol 2023

Objemný odpad můžete odvézt do sběrného dvora, nebo využít mobilního sběru prostřednictvím velkoobjemového kontejneru, který bude v MČ Praha-Dolní Počernice v r. 2020 přistaven na stanoviště a v termínech dle níže uvedeného harmonogramu.

PATŘÍ SEM:NEPATŘÍ SEM:
starý nábytek
koberce a linolea
staré lyže, snowboardy, kola
velká zrcadla
umyvadla a WC mísy
lednice
televizory a počítačové monitory
zářivky a výbojky
autobaterie
jiné nebezpečné odpady 

 

Termíny přistavení VOK v II. pol. r. 2023:Stanoviště:Doba přistavení:

úterý 19.9.2023 

- ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)
- ul. V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)
- ul. V Čeňku (u parčíku)
- ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 208)

(celkem 4 VOK)

16.00 - 20.00 hod.

úterý 14.11.2023

- ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)
- ul. V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)
- ul. V Čeňku (u parčíku)
- ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 208)

(celkem 4 VOK)

16.00 - 20.00 hod.

středa 20.12.2023

- ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)
- ul. V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)
- ul. V Čeňku (u parčíku)
- ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 208)

(celkem 4 VOK)

16.00 - 20.00 hod.

 

Dynamická mapa přistavování velkoobjemových kontejnerů na území hl. m. Prahy: https://ksnko.praha.eu/map-bulky/

Sběr textilu

PROJEKT POTEX - Kontejner na nepotřebný textil a obuv

- Kontejner je umístěn ve dvoře úřadu MČ na adrese Stará obec 10, Praha - Dolní Počernice.

PROJEKT POTEX

Do těchto kontejnerů je možno odevzdat veškeré oblečení, oděvní doplňky i bytový textil, hračky, spárovanou obuv, záclony, ubrusy, staré spacáky, kabelky i knihy. Nevhodné pro sběr jsou koberce, matrace, molitan, netextilní materiály či silně znečištěné a mokré textilie. Velmi důležité je vše zabalit (do pytle nebo igelitové tašky), aby nedošlo k navlhnutí nebo znečištění během převozu.

Prosíme Vás, aby jste vkládali věci ve stavu použitelném, odpadem nikomu neprospějeme ani nepomůžeme. Více o projektu se dozvíte na www.potex.cz

Sběr bioodpadu 2. pol. 2023

Sběr bioodpadu v II. pololetí r. 2023:Stanoviště:Doba přistavení:

neděle 8. 10. 2023

                

ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 208)
ul. V Čeňku (u parčíku)

ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)
ul. V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)

13.00 - 16.00 hod.
 13.00 - 16.00 hod. 

13.00 - 16.00 hod
13.00 - 16.00 hod

neděle 12. 11. 2023

                

ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 208)
ul. V Čeňku (u parčíku)

ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)
ul. V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)

13.00 - 16.00 hod.
 13.00 - 16.00 hod. 

13.00 - 16.00 hod
13.00 - 16.00 hod

 • VOK je určen pouze pro trvale hlášené občany v Praze.
 • V rámci projektu nebude k dispozici mobilní drtič nebo štěpkovač, proto by bylo vhodné přinesené větve upravit na menší kusy.
 • Do kontejneru je zakázáno odkládat živnostenský odpad!!

Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.

Mezi bioodpad patří:

listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

Mezi bioodpad nepatří:

zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

Váš bioodpad bude zpracován na kompost, který je využíván v zemědělství, pro pražskou zeleň či na rekultivaci.

V nakládání s bioodpady se nabízejí pro občany Prahy různé možnosti:

 • domácí kompostování – nejšetrnější k přírodě, odpadá zatížení prostředí např. exhalacemi a hlukem svozového vozidla, občan získá kvalitní kompost;
 • komunitní kompostování – kompostování probíhá po dohodě s jinými občany na dohodnutém oploceném místě – kompostovišti, ostatní viz domácí kompostování;
 • kompostárna a sběrné dvory hl. m. Prahy – možnost bezplatného odevzdání bioodpadu (jako tráva, listí, větve) pro občany trvale žijící v Praze;
 • sběr bioodpadu pomocí kontejnerů na velkoobjemový odpad – velkoobjemové kontejnery jsou určeny pouze pro objemnější bioodpad, jsou přistavovány s obsluhou především na jaře a na podzim pouze na několik hodin.
 • tříděný sběr pomocí speciálně provětrávaných nádob – bioodpad je sbírán do speciálních provětrávaných nádob o objemu od 120 do 240 litrů, které eliminují vznik hnilobných procesů a zápachu, svoz probíhá tradičně, bioodpad je pak odvezen na kompostárnu k dalšímu zpracovávání, nevýhodou je zatížení prostředí při svozu. – více na http://www.psas.cz/index.cfm/sluzby-firmam/odpady/svoz-bioodpadu/uvod/.

další informace na adrese: http://ksnko.praha.eu/ags/

Dynamická mapa přistavování velkoobjemových kontejnerů na území hl. m. Prahy: https://ksnko.praha.eu/map-bulky/

Pilotní projekt ve sběru tonerů a inkoustových kazet

S účinností od 1. 1. 2020 byl zahájen pilotní projekt sběru použitých tonerových a inkoustových kazet na vybraných sběrných dvorech hl. m. Prahy. Sběrné dvory jsou vybaveny samostatnou 240 l sběrnou nádobou červené barvy (viz foto) určenou výhradně pro sběr použitého tiskového spotřebního materiálu. Do sběrných nádob je možné odkládat jak originální, tak i kompatibilní či renovované tonerové a inkoustové kazety. 

Sesbírané kazety budou zpracovány společnostmi renovujícími tonerové a inkoustové kazety. Originální a dříve renovované originální tiskové kazety budou odborně renovovány a umožněno jejich plnohodnotné opětovné využití. Kompatibilní tiskové kazety musí být zlikvidovány, z důvodu jejich technologické nemožnosti provést funkční renovaci.

Každá renovovaná tonerová kazeta v průměru ušetří 4,49 kg emisí skleníkových plynů, 9,39 kg primárních přírodních zdrojů a 0,67 kg odpadu.

Tato služba je dostupná na 3 sběrných dvorech, a to konkrétně na:

SBĚR TONEROVÝCH A INKOUSTOVÝCH KAZET na vybraných sběrných dvorech hl. m. Prahy pilotní projekt od 1.1.2020

Sběrný dvůr hl. m. Prahy  

Zakrytá ul., Praha 4 – Spořilov                                      tel.   606 083 525

Provozní doba:     Po – Pá         830 - 1700 hod. (v letním období do 18 hod.)

So                  830 - 1500 hod.

 

Sběrný dvůr hl. m. Prahy                                                                                

Pod Šancemi 444/1, Praha 9 - Vysočany                     tel. 284 098 581

Provozní doba:      Po – Pá       830 - 1700 hod. (v letním období do 18 hod.)

So               830 - 1500 hod.

 

Sběrný dvůr hl. m. Prahy  

Generála Šišky, Praha 12 - Modřany                            tel.   244 400 164

Provozní doba:      Po – Pá      830 - 1700 hod. (v letním období do 18 hod.)

So              830 - 1500 hod.

Více informací na: https://www.setriprirodu.cz a na tel.: 602 427 335

Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů v roce 2023

Termíny přistavení sběrného vozidla v r. 2023:Zastávky sběrné trasy :Doba stání:

20.4.2023 (čtvrtek)

křižovatka ul. Nad Rybníkem - Bezděkovská (obraciště BUS 263)

křižovatka ul. Bohuslavická - Listopadová

15.00 - 15.20 hod.

15.30 - 15.50 hod.

8.7.2023 (sobota)

křižovatka ul. Nad Rybníkem - Bezděkovská (obraciště BUS 263)

křižovatka ul. Bohuslavická - Listopadová

8.00 – 8.20 hod.

8.30 – 8.50 hod.

31.10.2023 (úterý)

křižovatka ul. Nad Rybníkem - Bezděkovská (obraciště BUS 263)

křižovatka ul. Bohuslavická - Listopadová

15.00 – 15.20 hod.

15.30 – 15.50 hod.

Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 725 562 312, 725 562 318

Upozornění:

Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy je služba určená pro občany Prahy (osoby s trvalým pobytem na území města). Z tohoto důvodu vyžaduje obsluha svozového vozidla předložení občanského průkazu při odevzdání odpadů. Obsluha si z občanského průkazu zapíše jméno a bydliště osoby, která odpad odevzdala, aby bylo zajištěno, že tato služba nebude zneužita jinou osobou. Žádné další údaje nejsou z průkazu totožnosti opisovány. Služba mobilního sběru nebezpečných odpadů je určena občanům všech městských částí, bez ohledu na to, v jaké MČ právě sběr probíhá. Obsluha svozového vozidla je tedy povinna od občana odpad převzít i v případě, že má trvalý pobyt na území jiné MČ, než na které se momentálně svozové vozidlo nachází.


V rámci mobilního sběru jsou odebírány pouze níže uvedené odpady, stavební odpady a elektrozařízení není možné v rámci svozu odevzdat !

Seznam odebíraných nebezpečných odpadů

 •  zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry)
  Poznámka: Teploměry nemohou být odevzdávány v lékárnách, ty k jejich převzetí nejsou oprávněny
 • baterie, akumulátory
 • nádoby od sprejů
 • zahradní chemie
 • mazací oleje a tuky
 • ředidla a barvy
 • léky
 • kyseliny a hydroxidy
 • lepidla a pryskyřice
 • detergenty (odmašťovací přípravky)
 • fotochemikálie
 • pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)
 • zářivky a výbojky

Nakládání s ostrými předměty a s použitými injekčními stříkačkami při domácí péči:

 • Injekční stříkačky není možné odevzdat v rámci městského systému sběru odpadů.
 • Pacienti, kteří potřebují odstranit použité ostré předměty, například injekční stříkačky, jehly z inzulínových per diabetiků apod., které vznikly jako odpad po aplikaci léčiv, postupují tak, že tzv. ostrý odpad odevzdají v nádobě k tomu účelu určené na stanovené shromažďovací místo pro nebezpečný zdravotnický odpad, například ve zdravotnickém zařízení - na poliklinice, v nemocnici a podobně.
 • Nádoby na ostrý odpad musí být pevné, nepropíchnutelné, nepropustné, umožňující průběžné otevírání nádoby a po naplnění pevné uzavření. Ostré předměty se v žádném případě neukládají do papírových obalů a krabic.
 • Výše jmenovaný odpad tedy nelze v žádném případě považovat za odpad komunální a je třeba jej odstraňovat jako odpad nebezpečný na náklady zdravotnického zařízení, v němž byla léčba pacientovi předepsána. Tento odpad vzniká v důsledku léčby pacienta.

Více informací o mobilním sběru nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy v roce 2017 získáte

na portále životního prostředí hl.m. Prahy.

 

mobilní svoz nebezpečného odpadu na území hl.m. Prahy, ilustrační foto

Kam s nepotřebnými malými elektrospotřebiči a bateriemi?

1. na úřad - Ve vestibulu Úřadu MČ Praha - Dolní Počernice jsou umístěny 2 sběrné nádoby (http://www.remasystem.cz/, kam mají občané Dolních Počernic možnost odložit např.

 • do zelené - žehličku, topinkovač, fritovací hrnec, holící strojek, hodiny, notebooky, kalkulačky, mobilní telefony, videokamery, vrtačky, brusky ap.
 • do červené – baterie

2. v ul. Nad Rokytkou – na stanovišti tříděného odpadu je umístěn velký červený kontejner na elektroodpad

do kontejnerů nepatří: televizory, počítačové monitory, zářivky, žárovky a velké domání spotřebiče (televizory, lednice apod.)

Bezplatné odložení pneumatik v Praze

INFORMACE K MOŽNÉMU BEZPLATNÉMU ODLOŽENÍ POUŽITÝCH PNEUMATIK V PRAZE

Kdo v ČR zajišťuje bezplatný odběr, tzv. zpětný odběr pneumatik?

Bezplatný zpětný odběr pneumatik bez ohledu na značku zajišťuje spol. Eltma, a to na základě oprávnění ze dne 14.4.2016 od Ministerstva životního prostředí ČR, kdy tato společnost provozuje kolektivní systém, který firmám a občanům umožňuje plnění povinností zpětného odběru pneumatik v ČR.

Proč není možné pneumatiky na sběrném dvoře odložit bezplatně?

Praha se spol. Eltma jednala a nabídla své městské sběrné dvory, kterých je celkem 19 ke zřízení míst zpětného odběru podobně jako je tomu u ostatních kolektivních systémů zajišťujících zpětný odběr elektrozařízení a baterií.

Kde je tedy možné pneumatiky bezplatně odložit?

Výsledek jednání bohužel byl, že spol. Eltma o sběrné dvory obcí v rámci své nastavené strategie sběru nemá zájem a svá místa zpětného odběru primárně zřizuje v prodejnách pneumatik, autobazarech a servisech, a zde mohou občané pneu odevzdat zdarma.

Sběrné dvory jsou ve světle výše uvedené informace fakticky poslední a nejméně výhodnou možností k odložení pneumatik s tím, že jejich zpoplatnění s finanční účastí by mělo občany přednostně motivovat k bezplatnému odložení mimo sběrné dvory, tj. přednostně na zřízená místa zpětného odběru, kterých jsou v Praze stovky, v ČR pak tisíce. I přes výše uvedenou skutečnost bylo na sběrných dvorech v roce 2019 odloženo 267 tun pneumatik.

Více informací o zpětném odběru pneumatik včetně seznamu zapojených provozoven v Praze naleznete na: www.eltma.cz

Stránky