Odpady a nakládání s nimi

Aktuality

20.11.2019

Svoz odpadů během vánoc 2019

Pražské služby a AVE jsou připraveny na vánoční a novoroční svoz odpadu Konsorcium Pražské odpady 2016-2025, které tvoří Pražské služby, a.s. a AVE Pražské komunální služby a.s., zajistí během... (číst více)

18.11.2019

Změny ve svozu odpadu v Praze

Magistrát hl. m. Prahy – změny v systému svozu odpadu v Praze a)  Směsný komunální odpad b)  Bioodpad c)   Zřízení domovního stanoviště a služba zanášky a)  Směsný komunální... (číst více)

22.05.2019

Šlápněme na to! - odpady v tříděných kontejnerech

Informační kampaň oddělení odpadů MHMP pokračuje výmluvným mottem Šlápněte na to! a upozorňuje na potřebu zmenšení objemu tříděného odpadu před vhozem do nádob. V termínu od 21.5. do 1.7.2019 bude... (číst více)

15.04.2019

Změna v přistavení velkoobjemového kontejneru

U P O Z O R N Ě N Í PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA BIOODPAD DNE 20. 4. 2019 NEBUDE REALIZOVÁNO   ŽÁDÁME OBČANY, ABY NA AVIZOVANÁ STANOVIŠTĚ ŽÁDNÝ BIOODPAD NEUKLÁDALI, NEBOŤ BY SE TÍM... (číst více)

01.02.2019

Oranžové kontejnery na staré oblečení

Zima udeřila v plné síle. Z šatníků vytahujeme ty nejhuňatější svetry a čepice a v každodenním shonu nás nejspíš sotva napadne, jak zvládají mrazivé dny lidé bez domova. Těm jde o... (číst více)

Stránky

Stálé informace

Stanoviště separovaného odpadu

 • Na území MČ Praha - Dolní Počernice je 11 stanovišť s kontejnery na separovaný odpad – plasty, papír, sklo, nápojové kartony.

Údaje o stanovištích shromážděné v systému KSNKO /Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem/ je možno zobrazit na mapě tříděného odpadu: https://ksnko.praha.eu/map-separated/
 

 

Veškeré informace týkající se odpadové ho hospodářství hl. m. Prahy jsou dostupné na stránkách Portálu ŽP (odpady.praha.eu).

 

     

Sběr velkoobjemového odpadu

Objemný odpad můžete odvézt do sběrného dvora, nebo využít mobilního sběru prostřednictvím velkoobjemového kontejneru, který bude v MČ Praha-Dolní Počernice v r. 2019 přistaven na stanoviště a v termínech dle níže uvedeného harmonogramu.

PATŘÍ SEM:NEPATŘÍ SEM:
starý nábytek
koberce a linolea
staré lyže, snowboardy, kola
velká zrcadla
umyvadla a WC mísy
lednice
televizory a počítačové monitory
zářivky a výbojky
autobaterie
jiné nebezpečné odpady 

 

Termíny přistavení VOK v r. 2019:Stanoviště:Doba přistavení:

9. dubna /út/

- ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)
- ul. V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)
- ul. V Čeňku (u úřední desky)
- ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 208)

(celkem 4 VOK)

16.00 - 20.00 hod.

4. června /út/

- ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)
- ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 208)

(celkem 2 VOK)

16.00 - 20.00 hod.

17. září /út/

- ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)
- ul. V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)
- ul. V Čeňku (u úřední desky)
- ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 208)

(celkem 4 VOK)

16.00 - 20.00 hod.

12. listopadu /út/

- ul. V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)
- ul. V Čeňku (u úřední desky)

(celkem 2 VOK)

16.00 - 20.00 hod.

 

Dynamická mapa přistavování velkoobjemových kontejnerů na území hl. m. Prahy: https://ksnko.praha.eu/map-bulky/

Sběr textilu

PROJEKT POTEX - Kontejner na nepotřebný textil a obuv

- Kontejner je umístěn ve dvoře úřadu MČ na adrese Stará obec 10, Praha - Dolní Počernice.

PROJEKT POTEX

Do těchto kontejnerů je možno odevzdat veškeré oblečení, oděvní doplňky i bytový textil, hračky, spárovanou obuv, záclony, ubrusy, staré spacáky, kabelky i knihy. Nevhodné pro sběr jsou koberce, matrace, molitan, netextilní materiály či silně znečištěné a mokré textilie. Velmi důležité je vše zabalit (do pytle nebo igelitové tašky), aby nedošlo k navlhnutí nebo znečištění během převozu.

Prosíme Vás, aby jste vkládali věci ve stavu použitelném, odpadem nikomu neprospějeme ani nepomůžeme. Více o projektu se dozvíte na www.potex.cz

Sběr nebezpečného odpadu

Termíny přistavení sběrného vozidla v r. 2017:Zastávky sběrné trasy :Doba stání:

9.5.2017 /úterý/

křižovatka ul. Nad Rybníkem - Bezděkovská (obraciště BUS 263)

křižovatka ul. Bohuslavická - Listopadová

15.00 - 15.20 hod.

15.30 - 15.50 hod.

15.7.2017 /sobota/

křižovatka ul. Nad Rybníkem - Bezděkovská (obraciště BUS 263)

křižovatka ul. Bohuslavická - Listopadová

8.00 – 8.20 hod.

8.30 – 8.50 hod.

7.11.2017 /úterý/

křižovatka ul. Nad Rybníkem - Bezděkovská (obraciště BUS 263)

křižovatka ul. Bohuslavická - Listopadová

15.00 – 15.20 hod.

15.30 – 15.50 hod.

Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 725 562 312, 725 562 318

Upozornění:

Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy je služba určená pro občany Prahy (osoby s trvalým pobytem na území města). Z tohoto důvodu vyžaduje obsluha svozového vozidla předložení občanského průkazu při odevzdání odpadů. Obsluha si z občanského průkazu zapíše jméno a bydliště osoby, která odpad odevzdala, aby bylo zajištěno, že tato služba nebude zneužita jinou osobou. Žádné další údaje nejsou z průkazu totožnosti opisovány. Služba mobilního sběru nebezpečných odpadů je určena občanům všech městských částí, bez ohledu na to, v jaké MČ právě sběr probíhá. Obsluha svozového vozidla je tedy povinna od občana odpad převzít i v případě, že má trvalý pobyt na území jiné MČ, než na které se momentálně svozové vozidlo nachází.


V rámci mobilního sběru jsou odebírány pouze níže uvedené odpady, stavební odpady a elektrozařízení není možné v rámci svozu odevzdat !

Seznam odebíraných nebezpečných odpadů

 •  zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry)
  Poznámka: Teploměry nemohou být odevzdávány v lékárnách, ty k jejich převzetí nejsou oprávněny
 • baterie, akumulátory
 • nádoby od sprejů
 • zahradní chemie
 • mazací oleje a tuky
 • ředidla a barvy
 • léky
 • kyseliny a hydroxidy
 • lepidla a pryskyřice
 • detergenty (odmašťovací přípravky)
 • fotochemikálie
 • pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)
 • zářivky a výbojky

Nakládání s ostrými předměty a s použitými injekčními stříkačkami při domácí péči:

 • Injekční stříkačky není možné odevzdat v rámci městského systému sběru odpadů.
 • Pacienti, kteří potřebují odstranit použité ostré předměty, například injekční stříkačky, jehly z inzulínových per diabetiků apod., které vznikly jako odpad po aplikaci léčiv, postupují tak, že tzv. ostrý odpad odevzdají v nádobě k tomu účelu určené na stanovené shromažďovací místo pro nebezpečný zdravotnický odpad, například ve zdravotnickém zařízení - na poliklinice, v nemocnici a podobně.
 • Nádoby na ostrý odpad musí být pevné, nepropíchnutelné, nepropustné, umožňující průběžné otevírání nádoby a po naplnění pevné uzavření. Ostré předměty se v žádném případě neukládají do papírových obalů a krabic.
 • Výše jmenovaný odpad tedy nelze v žádném případě považovat za odpad komunální a je třeba jej odstraňovat jako odpad nebezpečný na náklady zdravotnického zařízení, v němž byla léčba pacientovi předepsána. Tento odpad vzniká v důsledku léčby pacienta.

Více informací o mobilním sběru nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy v roce 2017 získáte

na portále životního prostředí hl.m. Prahy.

 

mobilní svoz nebezpečného odpadu na území hl.m. Prahy, ilustrační foto

Sběr bioodpadu

Sběr bioodpadu v II. pololetí r. 2019:Stanoviště:Doba přistavení:

7. září 2019 (so)

                

ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 208)
ul. V Čeňku (u parčíku)

ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)
ul. V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)

9.00 - 12.00 hod.
9.00 - 12.00 hod.

 13.00 - 16.00 hod.
 13.00 - 16.00 hod.

5. října 2019 (so)

ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)
ul. V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)

ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 208)
ul. V Čeňku (u parčíku)

9.00 - 12.00 hod.
9.00 - 12.00 hod.

 13.00 - 16.00 hod.
 13.00 - 16.00 hod.

9. listopadu 2019 (so)

ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 208)
ul. V Čeňku (u parčíku)

ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)
ul. V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)

9.00 - 12.00 hod.
9.00 - 12.00 hod.

 13.00 - 16.00 hod.
 13.00 - 16.00 hod.

 

 • VOK je určen pouze pro trvale hlášené občany v Praze.
 • V rámci projektu nebude k dispozici mobilní drtič nebo štěpkovač, proto by bylo vhodné přinesené větve upravit na menší kusy.
 • Do kontejneru je zakázáno odkládat živnostenský odpad!!

 

Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.

Mezi bioodpad patří:

listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

Mezi bioodpad nepatří:

zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

Váš bioodpad bude zpracován na kompost, který je využíván v zemědělství, pro pražskou zeleň či na rekultivaci.

V nakládání s bioodpady se nabízejí pro občany Prahy různé možnosti:

 • domácí kompostování – nejšetrnější k přírodě, odpadá zatížení prostředí např. exhalacemi a hlukem svozového vozidla, občan získá kvalitní kompost;
 • komunitní kompostování – kompostování probíhá po dohodě s jinými občany na dohodnutém oploceném místě – kompostovišti, ostatní viz domácí kompostování;
 • kompostárna a sběrné dvory hl. m. Prahy – možnost bezplatného odevzdání bioodpadu (jako tráva, listí, větve) pro občany trvale žijící v Praze;
 • sběr bioodpadu pomocí kontejnerů na velkoobjemový odpad – velkoobjemové kontejnery jsou určeny pouze pro objemnější bioodpad, jsou přistavovány s obsluhou především na jaře a na podzim pouze na několik hodin.
 • tříděný sběr pomocí speciálně provětrávaných nádob – bioodpad je sbírán do speciálních provětrávaných nádob o objemu od 120 do 240 litrů, které eliminují vznik hnilobných procesů a zápachu, svoz probíhá tradičně, bioodpad je pak odvezen na kompostárnu k dalšímu zpracovávání, nevýhodou je zatížení prostředí při svozu. – více na http://www.psas.cz/index.cfm/sluzby-firmam/odpady/svoz-bioodpadu/uvod/.

další informace na adrese: http://ksnko.praha.eu/ags/

 

Dynamická mapa přistavování velkoobjemových kontejnerů na území hl. m. Prahy: https://ksnko.praha.eu/map-bulky/

Kam s nepotřebnými malými elektrospotřebiči a bateriemi?

1. na úřad - Ve vestibulu Úřadu MČ Praha - Dolní Počernice jsou umístěny 2 sběrné nádoby (http://www.remasystem.cz/, kam mají občané Dolních Počernic možnost odložit např.

 • do zelené - žehličku, topinkovač, fritovací hrnec, holící strojek, hodiny, notebooky, kalkulačky, mobilní telefony, videokamery, vrtačky, brusky ap.
 • do červené – baterie

2. v ul. Nad Rokytkou – na stanovišti tříděného odpadu je umístěn velký červený kontejner na elektroodpad

do kontejnerů nepatří: televizory, počítačové monitory, zářivky, žárovky a velké domání spotřebiče (televizory, lednice apod.)

Stránky