Kulturní a společenský život

Bohatý kulturní a společenský život Městské části Praha – Dolní Počernice není jen záležitostí posledních let, ale některé velké kulturní a sportovní akce již dávno přerostly rámec Dolních Počernic a dostaly se do hlubokého povědomí široké veřejnosti. Vždyť některé z pravidelně pořádaných akcí mají ve svém záhlaví již dvojciferná čísla svého trvání.


JARO

Velkým, takřka masovým se stal DOLNOPOČERNICKÝ MASOPUST, který stejně tak jako Velikonoce má pohyblivé datum, které se řídí termínem Popeleční středy. V lednu nebo únoru tak vyrazí ulicemi Dolních Počernic nesourodé množství veselých lidiček, aby v typických masopustních krojích či jiných bizardních maskách pobavili sebe i všechny, které při svém veselém putování Počernicemi navštíví. V našem případě to nebývá, tak jako v jiných oblastech (dům od domu), ale od podnikatelského sídla k podnikatelskému sídlu. Masopustní průvod vychází v doprovodu dechové hudby a je ukončen masopustní veselicí. Fotogalerie

 

Další významnou, rovněž hojně navštěvovanou akcí jsou DOLNOPOČERNICKÉ VELIKONOCE. Trvají někdy tři, jindy čtyři dny a jsou koncipovány jako inspirace pro nadcházející velikonoční svátky. Návštěvníci se naučí jak vyrobit pomlázku, jak vyzdobit kraslici, či co obnáší práce s vizovickým těstem. Seznámí se s úpravami svátečního stolu, s prací dráteníků, košíkářů, keramiků a dalších lidových řemeslníků. Nedílnou součástí je také výstava prací žáků dolnopočernické základní školy a dětského domova.  Fotogalerie

 

Součástí předvelikonoční výstavy je i průvod – VYNÁŠENÍ MORANY. Řídíme se při tom taktéž křesťanským datem – termínem je tzv. Smrtná neděle. Vyrobenou Moranu (alegorie ZIMY – SMRTI) nesou malé děti k říčce Rokytce, kde ji zapálenou vhodí do vody. Již po několikáté tak děti otevřely bránu jaru. Fotogalerie

 

Poslední úterý v měsíci květnu je vždy vyhrazeno pro tzv. SVÁTEK SOUSEDŮ. Na nádvoří našeho úřadu se scházejí dolnopočerničtí sousedé, aby si mezi sebou, s panem starostou, některými členy zastupitelstva i úředníky popovídali o novinkách v Počernicích a společně pak pojedli, popili, poslechli si hezkou muziku a popřípadě si i zatančili. Fotogalerie

 

LÉTO

DEN DĚTÍ má u nás rovněž slavnou tradici. Pro děti jsou pravidelně připravovány soutěže, za jejichž splnění dostanou děti odměnu v podobě špekáčku, kterého si pak na velkém „Buřtopeku“ opečou. Krom tradičních soutěží jsou pro děti připraveny loutkové i hrané pohádky a mnoho atrakcí jako např. lukostřelba, projížďky na koni a další. Fotogalerie

 

Vrcholem všech společenských počinů naší městské části je nejrozsáhlejší kulturní a sportovní událost roku - ZAHRADNÍ SLAVNOST BABÍ LÉTO. Tato společenská akce má v posledních letech i humanitární podtext. Finanční dar ve výši 10.000 Kč věnuje městská část nadaci Sluneční paprsek, jehož posláním je finanční zajištění a pořádání ozdravných pobytů pro děti s onkologickým či jiným závažným onemocněním, a pro děti z dětských domovů. 

Babí léto nabízí: výstavy obrazů, fotografií, divadelní představení pro děti i dospělé diváky, vystoupení skupin všech hudebních žánrů, taneční produkce a další program. Podstatnou částí Babího léta jsou i sportovní soutěže – v košíkové, tenise, kopané a nechybí ani velký parkúr jezdeckých koní. 

V loňském roce se součástí Babího léta uskutečnil první ročník Počernického pivobraní, jehož organizátorem byl Počernický pivovar s.r.o.. Ani v roce letošním tomu nebude jinak.   Fotogalerie


PODZIM

Den vzniku samostatného československého státu (28. říjen) oslavujeme lampionovým průvodem a ohňostrojem na hrázi Velkého počernického rybníka. Fotogalerie

 


ZIMA

Začátek vánočního období patří DOLNOPOČERNICKÝM VÁNOCŮM. V jednom odpoledni a podvečeru mohou návštěvníci vidět Mikuláše se svojí družinou, který rozdává dárky stovkám našich dětí, živý betlém se štědrovníky, výstavu betlémů a tradičního řemeslnického zboží a nechybí ani horoucí peklo s pravými pekelníky. Součástí posledních akcí potěšila návštěvníky pravá staročeská zabíjačka a vánoční jarmark se spoustou výrobků a výtvarných prací dětí z naší ZŠ. Fotogalerie

 

Naše městská část pamatuje i na své seniory a každoročně v adventním čase pro ně připravuje v hotelu Svornost VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ. Setkání je vždy velmi srdečné, senioři se ústy pana starosty seznamují s děním v obci a krom drobného občerstvení je pro ně vždy připraven rozmanitý kulturní program jak pěvecký, instrumentální tak i divadelní.

 

Pro Betlémské světlo si mohou  počerničtí obyvatelé přijít poslední adventní neděli do zámeckého parku na  MALÉ ADVENTNÍ ZASTAVENÍ, jehož sváteční atmosféru podmaňují sváteční hudební melodie, vůně svařeného vína a další doprovodný program.  

 

Během roku se v Dolních Počernicích koná řada dalších kulturních, společenských, sportovních či výchovně-vzdělávacích akcí jako např. cestopisné besedy, koncerty, výlov Velkého počernického rybníka, Den Země a Ukliďme Česko, aj..

Aby Vám žádná z akcí neunikla, sledujte náš kalendář akcí nebo se přihlaste k odběru novinek z naší městské části.