Rada MČ

Rada městské části zabezpečuje hospodaření městské části podle schváleného rozpočtu, schvaluje organizační řád úřadu. Vůči právnickým osobám a zařízením, založeným nebo zřízeným zastupitelstvem městské části, plní úkoly zakladatele nebo zřizovatele, nejsou-li tyto úkoly vyhrazeny zastupitelstvu. Rada projednává a řeší návrhy, připomínky a podněty, předložené členy zastupitelstva a komisemi rady.

Rada MČ Praha-Dolní Počernice se schází podle potřeby, zpravidla v úterý každý týden, zasedání jsou neveřejná.


Programové prohlášení Rady MČ Praha – Dolní Počernice

na volební období 2018–2022


Zbyněk Richter

Zbyněk Richter

Starosta

Telefon: 602 243 214, 281 021 099

Za stranu ODS /volební období 2018 - 2022/

V RMČ odpovídá za:

 • vnější vztahy
 • rozpočet a financování
 • územní plánování a strategický rozvoj
 • životní prostředí a městská zeleň
 • strukturální fondy EU
 • dotační tituly a grantová politika
 • Národní síť Zdravých měst ČR a Místní agenda 21
 • krizová řízení
 • veřejná správa

 


Ing. Miloslav Král

Ing. Miloslav Král

zástupce starosty

Telefon: 725 019 059, 281 021 095

Za stranu ODS /volební období 2018 - 2022/                           

V RMČ odpovídá za:

 • majetek
 • infrastruktura
 • bezpečnost
 • cestovní ruch
 • tělovýchova a sport
 • využívání volného času

 


MUDr. Pavel Boček

MUDr. Pavel Boček

zástupce starosty

Telefon: 281 021 095

Za stranu STAN /volební období 2018 - 2022/         

V RMČ zodpovídá za:

 • školství, výchova a vzdělávání
 • sociální a zdravotní politika
 • kultura
 • veřejný pořádek
 • organizace a spolky
 • informatika a propagace

Jan Šroubek

Mgr. Jan Šroubek

člen rady

Telefon: 281 021 095

Za stranu PRO Dolní Počernice /volební období 2018 - 2022/        

V RMČ zodpovídá za:

 • doprava
 • správa bytového fondu
 • podnikání, obchod a služby
 • rozvoj sítě pěších, cyklo a hypostezek
 • vnitřní kontrola

Petr Stránský

Petr Stránský

člen rady

Telefon: 724 234 579, 281 021 096

Za stranu ODS /volební období 2018 - 2022/ 

Zajišťuje:

 • agendu investičního a stavebního oddělení
 • příprava a realizace stveb
 • účast na místních šetření
 • předání staby nebo díla do oddělení majetku
 • archivaci příslušných dokladů