Rada MČ

Rada městské části zabezpečuje hospodaření městské části podle schváleného rozpočtu, schvaluje organizační řád úřadu. Vůči právnickým osobám a zařízením, založeným nebo zřízeným zastupitelstvem městské části, plní úkoly zakladatele nebo zřizovatele, nejsou-li tyto úkoly vyhrazeny zastupitelstvu. Rada projednává a řeší návrhy, připomínky a podněty, předložené členy zastupitelstva a komisemi rady.

Rada MČ Praha-Dolní Počernice se schází podle potřeby, zpravidla v úterý každý týden, zasedání jsou neveřejná.


Programové prohlášení Rady MČ Praha – Dolní Počernice na volební období 2022 – 2026


Zbyněk Richter

člen rady, člen zastupitelstva, Starosta

Telefon: 602 243 214, 281 021 099

Za stranu ODS /volební období 2022 - 2026/

V RMČ odpovídá za:

 • vnější vztahy
 • rozpočet a financování
 • územní plánování a strategický rozvoj
 • životní prostředí a městská zeleň
 • krizová řízení
 • veřejná správa

 


Mgr. Jiří Schwarz

člen rady, člen zastupitelstva, zástupce starosty

Telefon: 775 337 012

Za stranu Občané Dolních Počernic /volební období 2022 - 2026/    

 • investice a výstavba
 • tělovýchova a sport
 • využívání volného času
 • podnikání, obchody a služby

MUDr. Pavel Boček

člen rady, člen zastupitelstva, zástupce starosty

Telefon: 281 021 095

Za stranu Počernická patnáctka /volební období 2022 - 2026/    

V RMČ zodpovídá za:

 • školství, výchova a vzdělávání
 • sociální a zdravotní politika
 • kultura
 • organizace a spolky

Mgr. Markéta Stehlíková

členka rady, členka zastupitelstva

Telefon: 281 021 095

Za stranu Počernická patnáctka /volební období 2022 - 2026/    

V RMČ odpovídá za:

 • legislativa a smluvní vztahy
 • informatika a propagace
 • cestovní ruch

Bc. Martin Lněnička

člen rady, člen zastupitelstva

Telefon: 602 873 693

Za stranu Občané Dolních Počernic /volební období 2022 - 2026/  

V RMČ odpovídá za:

 • doprava
 • majetek
 • bezpečnost a veřejný pořádek
 • pohřebnictví