Hřbitov

Otevírací doba hřbitova:

  • letní provoz: duben až září 8:00 - 20:00 hod.
  • zimní provoz: říjen až březen 8:00 - 17:00 hod.
  • svátky vánoční, velikonoční, památka zesnulých: 8:00 - 20:00 hod.

Dětem do 8 let je povolen přístup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělé osoby.

Správa hřbitova a evidence hrobových míst:

ÚMČ Praha – Dolní Počernice
Stará obec 10, 190 12 Praha 9

Kontaktní osoba:
Monika Kotková
tel.: 281 021 093
kotkova@dpocernice.cz

Informace:

V současné době je na hřbitově cca 800 hrobových míst včetně skříněk v kolumbáriích a plánovaných míst v nové části hřbitova. Jelikož jsou místa z větší části obsazena, Rada městské části dne 17.2.2015 na svém 7. zasedání schválila omezení pronájmu všech nových hrobových míst od 1.1.2015 pouze pro občany Dolních Počernic. Posuzování výjimečných žádostí spadá do kompetence Rady městské části (RMČ).

Místní hřbitov patří mezi 3. zastavení dolnopočernické naučné stezky. S polohou a historií tohoto pietního místa se můžete blíže seznámit v jejím průvodci zde.

Nájem hrobového místa nebo kolumbária: občané, kteří již smlouvu o nájmu hrobového místa mají a pouze chtějí zaplatit dalších 10 let, musí kontaktovat paní Kotkovou a domluvit se s ní předem na termínu návštěvy, protože je nutné obnovit nájemní smlouvu. Bez tohoto není možné hrob nebo kolumbární skříňku zaplatit. Schůzku si sjednáte na tel. č. 281 021 093

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY