Územní plán, uliční plán, mapy

Interaktivní mapy

VÝKRESY ÚZEMNÍHO PLÁNU http://app.iprpraha.cz/apl/app/vykresyUP/

Geografická data Dolních Počernic na jednom místě najdete zde (odkaz vede na Geoportál Praha)

Mapy ke stažení

Ortofotomapa

Základní mapa

Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy (stav k 8. 1. 2013)