MČ Praha Dolní Počernice

Aktuálně z ÚMČ a MČ

11.12.2023

Pozvánka na 11. zasedání zastupitelstva MČ Praha - Dolní Počernice

P  O  Z  V  Á  N  K A Vážení spoluobčané, dovoluji si vás pozvat na 11. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice, které se bude konat v pondělí 11.12... (číst více)

Aktualita

Vítání občánků 2023 - ohlédnutí

Oproti minulým letům se MČ Praha - Dolní Počernice rozhodla uspořádat akci Vítání občánků v novém. Tentokrát proběhla v hotelu Svornost dne 21.11. 2023, kde jsme přivítali 14 nových dolnopočernických... (číst více)

Aktualita

Oprava ulice Národních hrdinů - oznámení

Dle čerstvých informací přímo od zástupce stavby ul. Národních hrdinů dojde k otevření komunikace (staveništní průjezd) směr Štěrboholy dne 23.11. 2023 odpoledne.      

Aktualita

Nález horského kola

V parku v Dolních Počernicích (francouzská část) se našlo horské kolo. Více informací na podatelně úřadu.

Slovo starosty

II. etapa rekonstrukce ulice Národních hrdinů

Starosta

Vážení spoluobčané, v minulém týdnu byla zahájena II. etapa rekonstrukce ul. Národních hrdinů. Jedná se o úsek od. ul. Makovská ke Štěrboholské radiále. Oproti I. etapě, která vedla mezi několika rodinnými domy je na tomto úseku minimum chodníků a domovních přípojek vody a kanalizace jak povrchové, tak splaškové, čímž se stavební práce zjednoduší.

Jak jistě víte, zahájení výstavby I. etapy provázely v jejím prvním týdnu značné dopravní komplikace. Oproti tomu dopravní potíže při zahájení II. etapy trvaly pouze 1 den, když nebyl včas dokončen zpomalovací práh u zdravotního střediska a tím se tato skutečnost nepříjemně dotkla obyvatel „Makovice“. Všem občanům, bydlícím v této lokalitě musím poděkovat za velkou trpělivost a součinnost, kterou projevili prakticky po celou dosavadní dobu stavby.

Podle informací... (číst více)