Výsadby zeleně v MČ

V Městské části Praha – Dolní Počernice bylo od roku 2000 realizováno mnoho projektů z grantových systémů hl. m. Prahy, Ministerstva životního prostředí a Strukturálních fondů Evropské unie. Cílem těchto projektů bylo prostřednictvím fyzických a právnických osob a Městské části Praha – Dolní Počernice zlepšit vzhled některých našich lokalit a zpříjemnit našim občanům pobyt v místech jejich každodenního života, ale i v místech, využívaných k jejich relaxaci a odpočinku. 

V letech 1999 – 2011 bylo v Dolních Počernicích vysázeno 530 ks alejových stromů a 405 ks solitérních stromů a nepočítané množství keřů. Mimo grantový systém Hlavního města Prahy bylo od roku 2001 na území Dolních Počernic a v jejich těsné blízkosti vysázeno 270 000 ks smíšeného lesního porostu dle územního plánu. Účelem lesních výsadeb bylo odclonění zástavby MČ od velkých dopravních tepen a vytvoření lesoparků, sloužících k rekreaci našich obyvatel.

Výstava fotografií ukazuje pouze část výše uvedených výsadeb, včetně upřesňujících údajů. 

Stromořadí v ul. Národních hrdinů II.

Stromořadí v ul. Národních hrdinů II.

Název grantu: Výsadba stromořadí v ulici Národních hrdinů II.etapa
Lokalita: Dolní Počernice, ul. Národních hrdinů        
Žadatel: MCN, o.p.s.
Investor: HL. m. Praha, grant v oblasti ŽP
Počet stromů: 20 ks - Carpinus Betulus "Fastigiata"
Realizace: Bonsoft, s.r.o.
Období: podzim/zima 2016

Stromořadí v ul. Národních hrdinů

Stromořadí v ul. Národních hrdinů

Název grantu: Výsadba stromořadí v ulici Národních hrdinů
Lokalita: Dolní Počernice, ul. Národních hrdinů
Žadatel: MCN, o.p.s. 
Investor: Hl. m Praha - grant v oblasti ŽP
Počet stromů: 20 – Carpinus betulus Fastigiata
Realizace: Štěpán, Hauk, Ustohal
Období: podzim 2014

 

Posílení břehového porostu Velkého Počernického rybníka

Posílení břehového porostu Velkého Počernického rybníka

Název grantu: Posílení břehového porostu Velkého Počernického rybníka
Lokalita: Levý břeh Velkého Počernického rybníka
Žadatel: MCN, o.p.s.
Investor: Hl. m Praha - grant
Počet stromů: 22 – třešeň
Počet keřů: 25 – meruzalka, dřín, růže, klokoč
Realizace: Štěpán, Hauk, Ustohal
Období: 2011

Výsadby stromů a keřů

Výsadby stromů a keřů

Název grantu: Výsadby stromů a keřů
Lokalita: Ulice Nad Rybníkem
Žadatel: MČ Praha – Dolní Počernice
Investor: Hl. m Praha - OMI
Počet stromů: 35 – lípa, třešeň, dub, smrk
Počet keřů: 20 – jalovec
Realizace: V rámci stavby TV Dolní Počernice
Období: 1999

Zlepšení vzhledu tenisového areálu

Zlepšení vzhledu tenisového areálu

Název grantu: Zlepšení vzhledu tenisového areálu
Lokalita: Tenisový areál TJ Sokol Dolní Počernice V Ráji
Žadatel: MCN, o.p.s. – Mgr. Vladimíra Jilečková
Investor: Hl. m Praha - grant
Počet stromů: 0
Počet keřů: 120 – bobkovišeň (vavřín), habr
Realizace: Štěpán, Hauk, Ustohal
Období: 2010

Rekonstrukce skládky
Rekonstrukce skládky

Rekonstrukce skládky

Název grantu: Rekonstrukce skládky
Lokalita: V Pískovně
Žadatel: Hlavní město Praha - OSM
Investor: EU – program JPD 2
Počet stromů: 310
Počet keřů: 0
Realizace: Gabriel, s.r.o.
Období: 2007

Výsadby stromů v čp. 26 - POČIN

Výsadby stromů v čp. 26 - POČIN

Název grantu: Výsadby stromů v čp. 26 - POČIN
Lokalita: Národních hrdinů 26
Žadatel: MČ Praha – Dolní Počernice
Investor: Revolvingový fond MŽP
Počet stromů: 12
Počet keřů: 0
Realizace: Štěpán, Hauk, Ustohal
Období: 2010

Výsadby V Ráji
Výsadby V Ráji

Výsadby V Ráji

Název grantu: Výsadby V Ráji
Lokalita: ul. Kněžická, Záblatská, Vlčická, Jana Bílka, V Ráji
Žadatel: MČ Praha – Dolní Počernice
Investor: Revolvingový fond MŽP
Počet stromů: 26
Počet keřů: 0
Realizace: Štěpán, Hauk, Ustohal
Období: 2010

Revitalizace historického centra zámeckého areálu
Revitalizace historického centra zámeckého areálu

Revitalizace historického centra zámeckého areálu

Název grantu: Revitalizace historického centra zámeckého areálu
Lokalita: ul. Národních hrdinů čp. 2 – mlýn a 3 - pivovar
Žadatel: MČ Praha – Dolní Počernice
Investor: EU – program JPD 2
Počet stromů: 26 – dub, jabloň, třešeň, lípa, platan
Počet keřů: 0
Realizace: Štěpán-Hauk-Ustohal , FASS
Období: 2008

Zlepšení vzhledu památkově chráněného zámeckého areálu
Zlepšení vzhledu památkově chráněného zámeckého areálu

Zlepšení vzhledu památkově chráněného zámeckého areálu

Název grantu: Zlepšení vzhledu památkově chráněného zámeckého areálu
Lokalita: ul. Národních hrdinů čp. 2 – mlýn a čp. 3 – pivovar
Žadatel: MCN o.p.s. - Mgr. Vladimíra Jilečková
Investor: Hl.m. Praha - grant
Počet stromů: 0
Počet keřů: 100 popínavých, 50 jehličnatých, 30 listnatých
Realizace: Štěpán-Hauk-Ustohal
Období: 2009

Výsadba popínavých rostlin
Výsadba popínavých rostlin

Výsadba popínavých rostlin

Název grantu: Výsadba popínavých rostlin
Lokalita: ul. Národních hrdinů čp. 3 pivovar – zděné oplocení
Žadatel: Mgr. Vladimíra Jilečková
Investor: Hl.m. Praha - grant
Počet stromů: 0
Počet keřů: 80 - přísavník
Realizace: Štěpán-Hauk-Ustohal
Období: 2008

Výsadby vodomilných rostlin

Výsadby vodomilných rostlin

Název grantu: Výsadby vodomilných rostlin
Lokalita: Zámecký park - vodoteče
Žadatel: MČ Praha – Dolní Počernice
Investor: Hl. m. Praha, MČ Praha – Dolní Počernice
Počet stromů: 0
Počet keřů: cca 2000 sazenic
Realizace: Beňo - biotech , s.r.o.
Období: 2008

Výsadba pokryvných dřevin

Výsadba pokryvných dřevin

Název grantu: Výsadba pokryvných dřevin
Lokalita: zámecký areál – čp. 2 a 3
Žadatel: MČ Praha – Dolní Počernice
Investor: HMP – OOP
Počet stromů: 0
Počet keřů: není přesně znám
Realizace: Pavel Míka - petřínský zahradník
Období: 2007

Zlepšení vzhledu zámecké zdi formou popínavé vegetace

Zlepšení vzhledu zámecké zdi formou popínavé vegetace

Název grantu: Zlepšení vzhledu zámecké zdi formou popínavé vegetace
Lokalita: ul. Národních hrdinů (zahradnictví)
Žadatel: Mgr. Hana Králová
Investor: Hl. m. Praha - grant
Počet stromů: 0
Počet keřů: 21- břečťan
Realizace: Štěpán-Hauk-Ustohal
Období: 2003

Rekonstrukce Pilníkovské ulice

Rekonstrukce Pilníkovské ulice

Název grantu: Rekonstrukce Pilníkovské ulice
Lokalita: Pilníkovská ul.
Žadatel: MČ Praha – Dolní Počernice
Investor: MHMP – OMI
Počet stromů: 20 okrasné třešně
Počet keřů: 10 - tavolník
Realizace: Vodomont s.r.o.
Období: 2006

Stromořadí U Rokytky

Stromořadí U Rokytky

Název grantu: Stromořadí U Rokytky
Lokalita: Niva Rokytky podél sportovního areálu
Žadatel: Počin, o.s. - RNDr. Tomáš Jirsák
Investor: Hl m. Praha - grant
Počet stromů: 22 – dub letní
Počet keřů: 0
Realizace: Štěpán-Hauk-Ustohal
Období: 2003

Stromořadí v ul . Národních hrdinů

Stromořadí v ul . Národních hrdinů

Název grantu: Stromořadí v ul . Národních hrdinů
Lokalita: ul. Národních hrdinů
Žadatel: Miroslav Štěpán
Investor: HMP - grant
Počet stromů: 27 - javor
Počet keřů: 0
Realizace: Štěpán-Hauk-Ustohal
Období: 2004

Obnova stromořadí na Vinici

Obnova stromořadí na Vinici

Název grantu: Obnova stromořadí na Vinici
Lokalita: Vinice – cesta k běchovickému nádraží
Žadatel: Miroslav Štěpán
Investor: Hl.m Praha - grant
Počet stromů: 26 - javor
Počet keřů: 225 - meruzalka
Realizace: Štěpán-Hauk-Ustohal
Období: 2005

Rekonstrukce komunikací ve staré obci

Rekonstrukce komunikací ve staré obci

Název grantu: Rekonstrukce komunikací ve staré obci
Lokalita: Bakurinova ul.
Žadatel: MČ Praha – Dolní Počernice
Investor: Hl. m. Praha - OMI
Počet stromů: 10 – okrasná třešeň, lípa
Počet keřů: 0
Realizace: Štěpán-Hauk-Ustohal
Období: 2008

Stromořadí k Martiňáku
Stromořadí k Martiňáku

Stromořadí k Martiňáku

Název grantu: Stromořadí k Martiňáku
Lokalita: Madarova ul.
Žadatel: Ing. Petr Pavlič
Investor: Hl. m. Praha - grant
Počet stromů: 72 – lípa velkolistá
Počet keřů: 0
Realizace: Arbor - Petr Brož
Období: 2001

Rekonstrukce parčíku padlých v I. světové válce

Rekonstrukce parčíku padlých v I. světové válce

Název grantu: Rekonstrukce parčíku padlých v I. světové válce
Lokalita: Stará obec
Žadatel: Helena Karochová
Investor: Hl. m. Praha - grant
Počet stromů: 0 – pouze vegetační úpravy
Počet keřů: 0 – pouze vegetační úpravy
Realizace: Zbyněk Dubský – krajinářské úpravy a zahrad. práce
Období: 2001

Dubové stromořadí V Záhorském II. etapa

Dubové stromořadí V Záhorském II. etapa

Název grantu: Dubové stromořadí V Záhorském II. etapa
Lokalita: V Záhorském – podél Hostavického potoka
Žadatel: Zbyněk Richter
Investor: Hl. m. Praha - grant
Počet stromů: 10 – dub letní
Počet keřů: 0
Realizace: Štěpán-Hauk-Ustohal
Období: 2007

Dubové stromořadí V Záhorském - I. etapa

Dubové stromořadí V Záhorském - I. etapa

Název grantu: Dubové stromořadí V Záhorském - I. etapa
Lokalita: V Záhorském – podél Hostavického potoka
Žadatel: Zbyněk Richter
Investor: Hl. m. Praha - grant
Počet stromů: 19 – dub letní
Počet keřů: 0
Realizace: Štěpán-Hauk-Ustohal
Období: 2006

Výsadba stromořadí „U Remízku“

Výsadba stromořadí „U Remízku“

Název grantu: Výsadba stromořadí „U Remízku“
Lokalita: Jižní část Dolních Počernic
Žadatel: Zbyněk Richter
Investor: Hl. m. Praha - grant
Počet stromů: 80 – dub letní
Počet keřů: 0
Realizace: Štěpán-Hauk-Ustohal
Období: 2003

Českobrodská III

Českobrodská III

Název grantu: Českobrodská III
Lokalita: Českobrodská ul. – k Jahodnici
Žadatel: MČ Praha – Dolní Počernice
Investor: MHMP - OOP
Počet stromů: 10 - javor
Počet keřů: 0
Realizace: Garpen – Jaroslav Pešička
Období: 2006

Českobrodská II
Českobrodská II

Českobrodská II

Název grantu: Českobrodská II
Lokalita: Českobrodská ul.
Žadatel: Sdružení pro místní záležitosti - Ing. Pavel Vermach
Investor: Hl. m. Praha - grant
Počet stromů: 15 - javor
Počet keřů: 0
Realizace: Garpen – Jaroslav Pešička
Období: 1999

Českobrodská I

Českobrodská I

Název grantu: Českobrodská I
Lokalita: Českobrodská ul.
Žadatel: MČ Praha – Dolní Počernice
Investor: MHMP - OMZ
Počet stromů: 11 - jasan
Počet keřů: 0
Realizace: Garpen – Jaroslav Pešička
Období: 1999

Fotogalerie: 
Výsadby zeleně v MČ