Výbory zastupitelstva

Kontrolní výbor

předseda

 Mgr. et Mgr. Petr Hartoš

členové

 Ing. Jaroslav Langmajer

 

 Ondřej Sedláček

 

 Mgr. Jana Víchová

  Štěpán Trejbal

tajemník

Markéta Brožová

 

Finanční výbor

předseda

 Mgr. Tomáš Jirsák

členové

 Ing. František Chaloupecký

 

 Ing. Jan Prádler

 

 Danka Exnerová

 

 Ing. Petr Marek

tajemník

 Ing. Michal Konejl

 

 

 

Redakční rada DPZ

předseda

 MUDr. Pavel Boček

členové

Hana Jirsáková

 

 ak.mal. Roman Franta

 

 Ivana Hájková

 

 Ing. Hana Jaklová 

 

 Mgr. Tomáš Jirsák

 

 PhDr. Dagmar Jílková

 

 Světla Parkanová

 

 Mgr. Markéta Stehlíková

 

 Ing. Martin Šíla

 

PhDr. Drahoslava Kráčmarová, Ph.D.

tajemník

Markéta Brožová