Výbory zastupitelstva

Kontrolní výbor

předseda

 PhDr. Drahoslava Kráčmarová, Ph.D.

členové

 Mgr. et Mgr. Petr Hartoš

 

Ing. Jaroslav Langmajer

 

Bc. Petr Vykysalý

 

 Mgr. Lucie Žlůvová

 

doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.

 

Ph.D. Ing. Jiří Falc

tajemník

Jana Novotná

 

Finanční výbor

předseda

 Petr Stránský

členové

JUDr. Petr Kšáda

 

 Mgr. Jan Šroubek

 

 Danka Exnerová

 

Ing. František Chaloupecký

 

Ing. Jan Prádler

 

Ing. Petr Marek

tajemník

 Ing. Michal Konejl

 

Redakční rada DPZ

předseda

 Ing. Martin Šíla

členové

 Mgr. Tomáš Jirsák

 

 Mgr. Markéta Stehlíková

 

 Mgr. Lucie Žlůvová

 

 Michaela Zimmermannová

 

ak. mal. Jan Paul

 

Markéta Brožová