Veřejné zakázky

Přehled veřejných zakázek Městské části Praha - Dolní Počernice je zveřejněný na profilu zadavatele: 

http://dpocernice.profilzadavatele.cz/
 


 

PROJEKT: "Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích, 3. část" - projektová dokumentace