Dolnopočernický zpravodaj

UPOZORNĚNÍ
Uzávěrka Dolnopočernického zpravodaje č. 1,2/2023 ve čtvrtek 9. 2. 2023, vyjde v pátek 3. 3. 2023

Kontaktní osoba (editor): Martin Šíla
Telefon:  724 156 480
E-mail: zpravodaj@dpocernice.cz


Redakční rada: Martin Šíla (předseda), Mgr. Tomáš Jirsák, Mgr. Markéta Stehlíková, Mgr. Lucie Žlůvová, Michaela Zimmermannová, ak. mal. Jan Paul, Markéta Brožová

  • vydává Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice, pod reg. číslem MKČR. 310006184
  • vychází 6x ročně, v nákladu 1300 ks
  • ZDARMA je distribuován do každé domácnosti v Dolních Počernicích, volně k dispozici v Infocentru, Místní knihovně a ÚMČ
  • za věcný a názorový obsah textů odpovídají jejich autoři

Inzerce

V případě zájmu o inzerci si formulář můžete stáhnout zde: Objednávka inzerce v DPZ

Ediční plán 2024

Vydání č.1,2/20243,4/20245,6/20247,8/20249,10/202411,12/2024
Redakční uzávěrka9. února12. dubna7. června11. srpna4. října2. prosince
Vyjde4. března10. května1. července2. září29. října23. prosince

11, 12 / 2023

9, 10 / 2023

9, 10 / 2023

7 , 8 / 2023

7 , 8 / 2023

5 , 6 / 2023

3 , 4 / 2023

1, 2 / 2023

11 , 12 / 2022

9 - 10 / 2022

9 - 10 / 2022

7, 8 / 2022

7, 8 / 2022

5, 6 / 2022

3, 4 / 2022

11,12 / 2021

9, 10 / 2021

7, 8 / 2021

Stránky