Kulturní památky

Vážení spoluobčané, vážení návštěvníci internetových stránek MČ Praha – Dolní Počernice,

připravili jsme pro vás přehledný soubor kulturních památek, nacházejících se v katastrálním území Dolní Počernice, které jsou zapsány ve státním seznamu nemovitých kulturních památek hl. m. Prahy.

Vedení MČ je si plně vědomo svého kulturního dědictví a průběžně uskutečňuje kroky, které vedou k jeho zachování. Je to cesta na dlouhou trať, ale při pohledu na některé, již zrekonstruované objekty, lze bez nadsázky říci, že naše snaha se nemíjí účinkem.

Všem našim občanům i návštěvníkům MČ přeji, aby se z naší historie těšili a velmi bych prosil, aby nám ji  pomáhali i chránit.