Komunitní centrum Městské části Dolní Počernice

Tento projekt je dlouhodobý, připravovaný už měsíce.

Městská část Dolní Počernice tímto projektem podporuje soudržnost komunity a poskytuje zejména našim seniorům prostor a prostředky k seberealizaci v komunitě. Jedná se o veřejné víceúčelové zařízení, kde se budou setkávat občané všech generací. Otevření je naplánováno během ledna.

​Toto centrum je určené pro nás pro všechny, jako místo společného setkávání. Místo pro realizaci volnočasových aktivit všeho druhu a pro všechny generace. Prostor určený na setkání zájmových volnočasových „spolků“ občanů naší městské části.

Plánujeme pohybové, kreativní a vzdělávací aktivity, usnadňující orientaci v mnoha oblastech běžného života, jako je otázka ovládání a komunikace s moderní technikou, rozvoje komunikačních a prezentačních dovedností apod. Rádi bychom propojili všechny generace spoluobčanů, poskytli radu, zábavu i podporu. Podpora v první řadě míří na naše seniory, kteří se mohou v rychle se rozvíjející městské části cítit opomíjeni. Městská část Dolní Počernice si velmi váží životních zkušeností svých dříve narozených spoluobčanů.

Všichni v centru budeme vděční, když nám část této lidské životní moudrosti předají. Podělí se o dovednosti, které nasbírali na své cestě životem.

Vše důležité naleznete na stránkách Komunitního centra https://www.kcjakodoma.cz/