Slovo starosty

22.01.2024

Pozvánky na projednávání akcí, které budou mít vliv na rozvoj Dolních Počernic

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás upozornil na dvě nastávající akce, které budou mít v budoucnu významný vliv na rozvoj naší MČ. První akcí je představení záměru Správy železnic na... (číst více)

02.01.2024

Poděkování a přání do roku 2024

Vážení spoluobčané, rozloučili jsme se s rokem 2023 a pro mne bylo potěšitelné, že silvestrovské oslavy proběhly v naší MČ oproti jiným létům klidněji. Také veřejná prostranství byla čistší... (číst více)

31.10.2023

II. etapa rekonstrukce ulice Národních hrdinů

Vážení spoluobčané, v minulém týdnu byla zahájena II. etapa rekonstrukce ul. Národních hrdinů. Jedná se o úsek od. ul. Makovská ke Štěrboholské radiále. Oproti I. etapě, která vedla mezi... (číst více)

06.09.2023

Dopravní situace

Vážení spoluobčané, na základě dopravní situace, která vznikla v souvislosti s opravou ul. Národních hrdinů v oblasti naší lokality Vinohrady, vám sděluji, že po mém projednání této... (číst více)

01.09.2023

Rekonstrukce ulice Národních hrdinů

Vážení spoluobčané, nacházíme se v období, které přinese naší MČ a některým jejím obyvatelům značné obtíže. Obdrželi jsme zprávu, že dne 4. 9. 2023 bude zahájena rekonstrukce ul. Národních... (číst více)

31.07.2023

Spadlá větev

Vážení občané, spadlá větev na hrázi Počernického rybníka bude odstraněna v průběhu pondělí 31.7. a úterý 1.8. 2023. Vzhledem k tomu, že se jedná o památný strom, musí být Odborem ochrany... (číst více)

17.04.2023

Kvalita povrchu ul. Národních hrdinů v úseku od čp. 73 (Median) po ul. Do Svépravic

Vážení spoluobčané, již delší dobu odpovídám jednotlivě na dotazy a stížnosti stran kvality povrchu ul. Národních hrdinů v úseku od čp. 73 (Median) po ul. Do Svépravic, tj. na hranici k.ú. Dolní... (číst více)

06.02.2023

Revitalizace Rokytky

Vážení spoluobčané, Magistrát HMP – Odbor ochrany prostředí provádí v současné době revitalizaci Rokytky nad nátokem do Počernického rybníka. Účelem této akce je vybudovat nová stanoviště pro... (číst více)

25.07.2022

Sečení trávy

Vážení spoluobčané, pokud shledáte, že některé pozemky v naší MČ jsou neupravené, resp. neposekané, tak je to z důvodu dlouhotrvajících nadprůměrných teplot. V tomto období je... (číst více)

04.05.2022

Metropolitní plán

Vážení spoluobčané, převzal jsem informace od náměstka primátora Petra Hlaváčka, které si vám dovoluji ve zkrácené verzi sdělit.  Dovoluji si Vám oznámit, že dne 26. 4. 2022, byla pořizovatelem... (číst více)

12.04.2022

Palivové dřevo

Vážení spoluobčané, po dohodě s Odborem ochrany prostředí MHMP a spol. Lesy hl.m. Prahy vám sděluji, že máte možnost bezplatně odebírat palivové dřevo z míst podél toku Rokytky v úseku... (číst více)

02.03.2022

Organizovaná pomoc Ukrajině

Vážení spoluobčané, na tomto odkazu naleznete aktuální informace ohledně organizované pomoci Ukrajině: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/akce_a_kampane/ukrajina/index.html... (číst více)

16.08.2021

Investiční záměry v jižní části Dolních Počernic

Vážení spoluobčané, na našich webových stránkách uvádíme dostupné informace, týkajících se dvou investičních záměrů v jižní části Dolních Počernic. Hl.m. Praha řeší prostřednictvím Pražské... (číst více)

03.08.2021

Množící se krádeže na Vinici

Vážení spoluobčané, vzhledem k množícím se krádežím soukromého majetku, v poslední době v lokalitě Vinice, doporučuji, abyste věnovali zvýšenou pozornost zabezpečení svých nemovitostí... (číst více)

22.06.2021

Návrh na změnu územního plánu SÚ HMP č. Z-2883/00

Vážení spoluobčané, na našich stránkách je prezentována informace o návrhu na změnu územního plánu SÚ HMP č. Z-2883/00. Jedná se o řešení rozsáhlého území severně od Štěrboholské radiály v k.ú.... (číst více)

Stránky