Slovo starosty

16.08.2021

Investiční záměry v jižní části Dolních Počernic

Vážení spoluobčané, na našich webových stránkách uvádíme dostupné informace, týkajících se dvou investičních záměrů v jižní části Dolních Počernic. Hl.m. Praha řeší prostřednictvím Pražské... (číst více)

03.08.2021

Množící se krádeže na Vinici

Vážení spoluobčané, vzhledem k množícím se krádežím soukromého majetku, v poslední době v lokalitě Vinice, doporučuji, abyste věnovali zvýšenou pozornost zabezpečení svých nemovitostí... (číst více)

22.06.2021

Návrh na změnu územního plánu SÚ HMP č. Z-2883/00

Vážení spoluobčané, na našich stránkách je prezentována informace o návrhu na změnu územního plánu SÚ HMP č. Z-2883/00. Jedná se o řešení rozsáhlého území severně od Štěrboholské radiály v k.ú.... (číst více)

18.06.2021

Zubři v Praze

Vážení spoluobčané,  v Praze již není tajemstvím, že ZOO Praha připravuje záchranný projekt pro chov zubrů a biodiverzity lesostepi u nás v Dolních Počernicích. Projekt podporuje... (číst více)

26.04.2021

Dopravní komplikace v Dolních Počernicích

Vážení spoluobčané, pro naši MČ nyní nadchází krušné období v oblasti dopravy. Bohužel to zřejmě pocítíme zejména v jižní části Dolních Počernic a nejvíce na ul. Národních hrdinů. Příčinou... (číst více)

01.04.2021

Ukliďme Česko

Vážení spoluobčané, děkuji vám všem, kteří jste se zúčastnili nebo ještě zúčastníte akce Ukliďme Česko. Tato záslužná činnost, hraničící někdy až s dobrodružstvím je pro naši přírodu... (číst více)

01.03.2021

Situace na České poště v Dolních Počernicích

Vážení spoluobčané, obdržel jsem informaci od České pošty, že na pobočce v Dolních Počernicích bude od 1.3. 2021 z důvodu Covid-19 vyměněn personál. Česká pošta doufá, že tento proces... (číst více)

10.02.2021

Sněhová nadílka v ulicích

Vážení spoluobčané, vzhledem ke sněhové „nadílce“ vás upozorňuji, že pokud nebude zachována dostatečná průjezdnost na našich komunikací pro úklidovou mechanizaci, nemůžeme zajistit jejich zimní... (číst více)

20.11.2020

Akční a strategický plán

Vážení spoluobčané, zastupitelstvo naší MČ schválilo na svém 13. zasedání dne 15.9. 2020 Akční plán rozvoje Dolních Počernic do roku 2022. Tento Akční plán vyplývá ze Strategického plánu, schváleného... (číst více)

11.09.2020

Koncert v zámeckém parku

Ve čtvrtek 10. září se uskutečnil v prostorách přírodního amfiteátru koncert symfonického orchestru Dalibora Havlíčka, který je složen převážně ze studentů konzervatoře. Tématem koncertu byla... (číst více)

29.06.2020

Prosba o ohleduplnost, opatrnost a trpělivost.

Vážení obyvatelé Vinice, tentokrát oslovuji pouze vás, kteří používáte ke svým cestám ul. Nad Rybníkem. V současné době je v rekonstrukci její cca 500m úsek. Zbylá část této ulice není v dobrém... (číst více)

25.05.2020

Činnost krizového štábu

Vážení spoluobčané, v současné době zaznamenáváme uvolňování režimu, který jsme byli nuceni od března letošního roku dodržovat v souvislosti s výskytem koronaviru. Nebylo to nijak lehké období, ale... (číst více)

06.05.2020

Výstava k 75. výročí ukončení II. světové války

Vážení spoluobčané, dne 5.května 2020 byla na nádvoří mezi infocentrem a poštou otevřena venkovní výstava k 75. výročí ukončení II. světové války. Na instalovaných panelech je možno vidět mnoho... (číst více)

20.04.2020

Současná krizová situace - poděkování

Vážení spoluobčané, v této složité době bych rád poděkoval vám všem, kteří jste jakýmkoliv způsobem pomáhali nebo ještě pomáháte zvládat současnou krizovou situaci. S obdivem sleduji, že drtivá... (číst více)

19.03.2020

Vydávaná nařízení a jiné informace

Vážení spoluobčané, v současné době jsme doslova zaplavováni aktuálně vydávanými nařízeními vlády ČR, primátora Hl. m. Prahy, krizových štábů, informacemi Svazu místních samospráv a dalších... (číst více)

Stránky