Slovo starosty

17.04.2023

Kvalita povrchu ul. Národních hrdinů v úseku od čp. 73 (Median) po ul. Do Svépravic

Vážení spoluobčané, již delší dobu odpovídám jednotlivě na dotazy a stížnosti stran kvality povrchu ul. Národních hrdinů v úseku od čp. 73 (Median) po ul. Do Svépravic, tj. na hranici k.ú. Dolní... (číst více)

06.02.2023

Revitalizace Rokytky

Vážení spoluobčané, Magistrát HMP – Odbor ochrany prostředí provádí v současné době revitalizaci Rokytky nad nátokem do Počernického rybníka. Účelem této akce je vybudovat nová stanoviště pro... (číst více)

25.07.2022

Sečení trávy

Vážení spoluobčané, pokud shledáte, že některé pozemky v naší MČ jsou neupravené, resp. neposekané, tak je to z důvodu dlouhotrvajících nadprůměrných teplot. V tomto období je... (číst více)

04.05.2022

Metropolitní plán

Vážení spoluobčané, převzal jsem informace od náměstka primátora Petra Hlaváčka, které si vám dovoluji ve zkrácené verzi sdělit.  Dovoluji si Vám oznámit, že dne 26. 4. 2022, byla pořizovatelem... (číst více)

12.04.2022

Palivové dřevo

Vážení spoluobčané, po dohodě s Odborem ochrany prostředí MHMP a spol. Lesy hl.m. Prahy vám sděluji, že máte možnost bezplatně odebírat palivové dřevo z míst podél toku Rokytky v úseku... (číst více)

02.03.2022

Organizovaná pomoc Ukrajině

Vážení spoluobčané, na tomto odkazu naleznete aktuální informace ohledně organizované pomoci Ukrajině: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/akce_a_kampane/ukrajina/index.html... (číst více)

16.08.2021

Investiční záměry v jižní části Dolních Počernic

Vážení spoluobčané, na našich webových stránkách uvádíme dostupné informace, týkajících se dvou investičních záměrů v jižní části Dolních Počernic. Hl.m. Praha řeší prostřednictvím Pražské... (číst více)

03.08.2021

Množící se krádeže na Vinici

Vážení spoluobčané, vzhledem k množícím se krádežím soukromého majetku, v poslední době v lokalitě Vinice, doporučuji, abyste věnovali zvýšenou pozornost zabezpečení svých nemovitostí... (číst více)

22.06.2021

Návrh na změnu územního plánu SÚ HMP č. Z-2883/00

Vážení spoluobčané, na našich stránkách je prezentována informace o návrhu na změnu územního plánu SÚ HMP č. Z-2883/00. Jedná se o řešení rozsáhlého území severně od Štěrboholské radiály v k.ú.... (číst více)

18.06.2021

Zubři v Praze

Vážení spoluobčané,  v Praze již není tajemstvím, že ZOO Praha připravuje záchranný projekt pro chov zubrů a biodiverzity lesostepi u nás v Dolních Počernicích. Projekt podporuje... (číst více)

26.04.2021

Dopravní komplikace v Dolních Počernicích

Vážení spoluobčané, pro naši MČ nyní nadchází krušné období v oblasti dopravy. Bohužel to zřejmě pocítíme zejména v jižní části Dolních Počernic a nejvíce na ul. Národních hrdinů. Příčinou... (číst více)

01.04.2021

Ukliďme Česko

Vážení spoluobčané, děkuji vám všem, kteří jste se zúčastnili nebo ještě zúčastníte akce Ukliďme Česko. Tato záslužná činnost, hraničící někdy až s dobrodružstvím je pro naši přírodu... (číst více)

01.03.2021

Situace na České poště v Dolních Počernicích

Vážení spoluobčané, obdržel jsem informaci od České pošty, že na pobočce v Dolních Počernicích bude od 1.3. 2021 z důvodu Covid-19 vyměněn personál. Česká pošta doufá, že tento proces... (číst více)

10.02.2021

Sněhová nadílka v ulicích

Vážení spoluobčané, vzhledem ke sněhové „nadílce“ vás upozorňuji, že pokud nebude zachována dostatečná průjezdnost na našich komunikací pro úklidovou mechanizaci, nemůžeme zajistit jejich zimní... (číst více)

20.11.2020

Akční a strategický plán

Vážení spoluobčané, zastupitelstvo naší MČ schválilo na svém 13. zasedání dne 15.9. 2020 Akční plán rozvoje Dolních Počernic do roku 2022. Tento Akční plán vyplývá ze Strategického plánu, schváleného... (číst více)

Stránky