Veřejnoprávní smlouvy

Rok Číslo Název Datum uzavření Vyvěšeno Popis Přílohy
2016 1 Poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu městské části 13.06.2016 26.10.2016 - 26.10.2019

Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Počernice rozhodlo svým usnesením č.12.27 ze dne 13.6.2016 podle ustanovení § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu MČ – Praha Dolní Počernice.

PDF icon Veřejnoprávní smlouva