Smlouvy

Elektronická evidence uzavřených smluv MČ Praha-Dolní Počernice byla zavedena v r. 2013. Dříve uzavřené smlouvy nejsou elektronicky evidovány, a proto jsou dostupné pouze na podatelně ÚMČ, kde je také možné nahlédnout do znění všech uzavřených smluv.

Rok Číslo smlouvy Nadpis Datum Kategorie Smlouva uzavřena s Je dodatkem smlouvy
2021 3 Dodatek k licenční smlouvě č. 70408 13.03.2021 O dílo, o spolupráci Triada, spol. s r.o.
2021 2 Smlouva o užívání veřejné zeleně 04.02.2021 Ostatní Marie Šroubková
2021 1 Dohoda o převodu práv a povinností ke stavbě "stavební úpravy západní poloviny objektu č.p.366 na Komunitní centrum Praha 9, Dolní Počernice, Stará obec" 03.02.2021 O dílo, o spolupráci PREdistribuce,a.s.
2020 45 Smlouva o užívání veřejné zeleně 23.04.2020 Ostatní Ing. arch. Kateřina Gottwaldová
2020 44 Smlouva o dílo „Stavební úpravy komunitního centra Praha - Dolní Počernice“ 22.12.2020 O dílo, o spolupráci INGBAU CZ s.r.o.
2020 43 Smlouva o dílo k provedení stavby "Stavební úpravy části střešního pláště č. pop. 3 - bývalé sladovny", Dolní Počernice" 30.11.2020 O dílo, o spolupráci MS REAL-reality s.r.o.
2020 42 Dodatek č. 4 - Smlouva o poskytnutí programového vybavení Datacentrum pro Windows a jeho servis 19.11.2020 O dílo, o spolupráci Datacentrum systems & consulting
2020 41 Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání 01.10.2020 Nájemní smlouva Richterová Eliška
2020 40 Smlouva o výpůjčce 01.10.2020 Výpůjčka POČIN - POČERNICKÁ INICIATIVA
2020 39 Darovací smlouva 07.10.2020 Darovací Vlastislav Černý
2020 38 Dodatek č.3 ke smlouvě k provedení stavby „Stavební úpravy na místním hřbitově ", Dolní Počernice“ 13.10.2020 O dílo, o spolupráci Perfectstav s.r.o.
2020 37 Dodatek č. 3 uzavřený ke Smlouvě o zajištění stravování 30.09.2020 Ostatní Jídelna Profil
2020 36 Smlouva o dílo na zhotovení jednostupňové projektové dokumentace v podrobnostech pro provádění stavby, kontrolního rozpočtu investora, výkazu výměr, zajištění inženýrské činnosti na akci "MČ Praha-Dolní Počernice, Cyklostezka podél Štěrboholského potoka" 06.10.2020 O dílo, o spolupráci PRO - CONSULT s.r.o.
2020 35 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha - Dolní Počernice 09.09.2020 Darovací Rokytka, počernický dětský sbor, z.s.
2020 34 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha - Dolní Počernice 09.09.2020 Darovací Anna Potměšilová

Stránky