Smlouvy

Elektronická evidence uzavřených smluv MČ Praha-Dolní Počernice byla zavedena v r. 2013. Dříve uzavřené smlouvy nejsou elektronicky evidovány, a proto jsou dostupné pouze na podatelně ÚMČ, kde je také možné nahlédnout do znění všech uzavřených smluv.

Rok Číslo smlouvy Nadpis Datum Kategorie Smlouva uzavřena s Je dodatkem smlouvy
2023 21 Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dodávce programového vybavení 10.11.2023 O dílo, o spolupráci Datacentrum systems & consulting
2023 20 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze den 25.4.2022 31.10.2023 O dílo, o spolupráci GRAFOTECHNA Plus
2023 19 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha - Dolní Počernice 09.11.2023 Marie Souhradová
2023 18 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 24.10.2023 O dílo, o spolupráci Konstruktis Praha spol. s r.o.
2023 17 Darovací smlouva 12.10.2023 Darovací David Říha
2023 16 Darovací smlouva 27.09.2023 Darovací Andrea Stejskalová
2023 15 Smlouva o užívání veřejné zeleně 20.10.2023 O dílo, o spolupráci Ing. Jan Šíp
2023 14 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha - Dolní Počernice 21.09.2023 Ostatní Anna Potměšilová
2023 13 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha - Dolní Počernice 03.09.2023 Ostatní Mladé Běchovice, z.s.
2023 12 Darovací smlouva 30.06.2023 Darovací Vzdělávací projekt SAFE PLACE
2023 11 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotaze z rozpočtu MČ Praha - Dolní Počernice 28.06.2023 Ostatní Rokytka, počernický dětský sbor, z.s.
2023 10 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 30.05.2023 O dílo, o spolupráci Bonsoft s.r.o.
2023 9 Smlouva o nadstandardním zpracování poštovních poukázek 14.04.2023 Česká pošta, s.p.
2023 8 Kupní smlouva 13.04.2023 Kupní smlouvy MUDr. Romana Kaplanová a Martin Kaplan
2023 7 Smlouva o dílo 05.04.2023 O dílo, o spolupráci Konstruktis Praha spol. s r.o.

Stránky