Smlouvy

Elektronická evidence uzavřených smluv MČ Praha-Dolní Počernice byla zavedena v r. 2013. Dříve uzavřené smlouvy nejsou elektronicky evidovány, a proto jsou dostupné pouze na podatelně ÚMČ, kde je také možné nahlédnout do znění všech uzavřených smluv.

Rok Číslo smlouvy Nadpis Datum Kategorie Smlouva uzavřena s Je dodatkem smlouvy
2023 9 Smlouva o nadstandardním zpracování poštovních poukázek 14.04.2023 Česká pošta, s.p.
2023 8 Kupní smlouva 13.04.2023 Kupní smlouvy MUDr. Romana Kaplanová a Martin Kaplan
2023 7 Smlouva o dílo 05.04.2023 O dílo, o spolupráci Konstruktis Praha spol. s r.o.
2023 6 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha - Dolní Počernice 27.03.2023 Ostatní Hanibal Martin
2023 5 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatné výpůjčce ze dne 14.10.2021 13.03.2023 Výpůjčka Oáza Dolní Počernice
2023 4 Smlouva o nájmu části pozemku p.č. 1541/1 07.03.2023 Nájemní smlouva AVE Elektro - Jelínek s.r.o.
2023 3 Zpracování Strategického plánu rozvoje městské části Praha-Dolní Počernice na období 2023-2027 02.01.2023 O dílo, o spolupráci Finanční poradenství, s.r.o.
2023 2 Darovací smlouva 25.01.2023 Darovací Aperus
2023 1 Smlouva o podmínkách poskytování právních služeb 03.01.2023 O dílo, o spolupráci Mgr. Karel Fischer
2022 74 Darovací smlouva 22.12.2022 Darovací Helena Krasulová
2022 73 Darovací smlouva 22.12.2022 Darovací Kateřina Hančová
2022 72 Darovací smlouva 22.12.2022 Darovací Aperus
2022 71 Darovací smlouva 22.12.2022 Darovací Daniel Kachlon
2022 70 Smlouva o zajištění stravování 12.01.2023 Martin Kovács
2022 69 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace 21.11.2022 Iva Poláčková Šolcová

Stránky