Smlouvy

Elektronická evidence uzavřených smluv MČ Praha-Dolní Počernice byla zavedena v r. 2013. Dříve uzavřené smlouvy nejsou elektronicky evidovány, a proto jsou dostupné pouze na podatelně ÚMČ, kde je také možné nahlédnout do znění všech uzavřených smluv.

Rok Číslo smlouvy Nadpis Datum Kategorie Smlouva uzavřena s Je dodatkem smlouvy
2022 43 Kupní smlouva 21.06.2022 Kupní smlouvy Neduchal Antonín
2022 42 Darovací smlouva 19.08.2022 Darovací Aperus
2022 41 Darovací smlouva 20.07.2022 Darovací Iva Stránská
2022 40 Výpočtový list nájemného 29.07.2022 Nájemní smlouva Hynková Marie
2022 39 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha - Dolní Počernice 18.07.2022 Ostatní Mladé Běchovice
2022 38 Kupní smlouva 11.06.2022 Kupní smlouvy MUDr. Romana Kaplanová a Martin Kaplan
2022 37 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 1.10.2002 28.06.2022 Nájemní smlouva AT,s.r.o.
2022 36 Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání 06.05.2022 Nájemní smlouva Hokr Pavel
2022 35 Dodatek č. 5 26.06.2022 Ostatní Jídelna Profil
2022 34 Smlouva o nájmu nebytových prostor 10.06.2022 Nájemní smlouva Lenka Keyřová
2022 33 Smlouva o nájmu nebytových prostor 10.06.2022 Nájemní smlouva Lenka Keyřová
2022 32 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Zhotovení projektové dokumentace Cyklostezka podél Štěrboholského potoka 10.06.2022 PRO - CONSULT s.r.o.
2022 31 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské čísti Praha - Dolní Počernice 13.05.2022 Darovací Jana Čapková
2022 30 Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání 05.05.2022 Nájemní smlouva Richterová Eliška
2022 29 Servisní smlouva - Zámecký park fontána 03.05.2022 O dílo, o spolupráci Bazény fontány Jan Kuneš, s.r.o.

Stránky