Smlouvy

Elektronická evidence uzavřených smluv MČ Praha-Dolní Počernice byla zavedena v r. 2013. Dříve uzavřené smlouvy nejsou elektronicky evidovány, a proto jsou dostupné pouze na podatelně ÚMČ, kde je také možné nahlédnout do znění všech uzavřených smluv.

Rok Číslo smlouvy Nadpis Datum Kategorie Smlouva uzavřena s Je dodatkem smlouvy
2019 35 Smlouva o dílo k provedení stavby "Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích - 3. část, parkové komunikace" 09.08.2019 O dílo, o spolupráci INGBAU CZ s.r.o.
2019 34 Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 1.7.2014 o nájmu bytu č. 2 v čp. 70 28.06.2019 Nájemní smlouva Beránková Hana Mgr.
2019 33 Kupní smlouva o prodeji motorového vozidla 06.08.2019 Kupní smlouvy Auto Černý
2019 32 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha - Dolní Počernice 31.07.2019 Darovací Anna Potměšilová
2019 31 Smlouva o nájmu pozemku 06.08.2019 Nájemní smlouva Dita Nová a Michal Nový
2019 30 Smlouva o nájmu nebytových prostor čp. 10 01.07.2019 Nájemní smlouva Miloslav Černý
2019 29 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha - Dolní Počernice 28.06.2019 Darovací Sokol Dolní Počernice z.s.
2019 28 Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha - Dolní Počernice 03.07.2019 Darovací Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 4
2019 27 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha - Dolní Počernice 24.06.2019 Darovací Mladé Běchovice
2019 26 Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu tržního místa a vzájemné spolupráci 24.06.2019 Dobrý trh, s.r.o., s.r.o.
2019 25 Smlouvao smlouvě budoucí o připojení na napěťové hladině NN (přípojka) 03.06.2019 PREdistribuce,a.s.
2019 24 Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání 17.06.2019 Nájemní smlouva Richterová Eliška
2019 23 Smlouva o nájmu části pozemku u č. p. 587 13.06.2019 Nájemní smlouva SEG s.r.o.
2019 22 Smlouva o realizaci koncertu 13.05.2019 O dílo, o spolupráci Ameba Production, spol. s r.o.
2019 21 Smlouva o nájmu objektu čp. 666 na pozemku parc. č. 623 29.05.2019 Nájemní smlouva JAMI Gardens s.r.o.

Stránky