Smlouvy

Elektronická evidence uzavřených smluv MČ Praha-Dolní Počernice byla zavedena v r. 2013. Dříve uzavřené smlouvy nejsou elektronicky evidovány, a proto jsou dostupné pouze na podatelně ÚMČ, kde je také možné nahlédnout do znění všech uzavřených smluv.

Rok Číslo smlouvy Nadpis Datum Kategorie Smlouva uzavřena s Je dodatkem smlouvy
2019 60 Smlouva o pronájmu prostor sloužících podnikání v čp. 10 02.10.2019 Nájemní smlouva Richterová Eliška
2019 59 Smlouva o dílo k provedení stavby "Rekonstrukce oplocení veřejného hřiště ul. Svatoňoviská, Praha Dolní Počernice" 17.10.2019 O dílo, o spolupráci Sport-Technik Bohemia s.r.o.
2019 58 Smlouva o nájmu části pozemku č. parc. 1587/1 07.10.2019 Nájemní smlouva Galstian & Galstian invest s.r.o.
2019 57 Servisní smlouva č. 490192083 programového vybavení CODEXIS GREEN 25.09.2019 O dílo, o spolupráci ATLAS consulting spol. s r.o.
2019 56 smlouva o poskytnutí prostoru k prodeji na farmářských trzích 11.10.2019 Nájemní smlouva Martin Skřivan
2019 55 Smlouva o poskytnutí prostoru k prodeji na farmářských trzích 19.08.2019 Ostatní Milan Mináč
2019 54 Smlouva o poskytnutí prostoru k prodeji na farmářských trzích 19.08.2019 Ostatní Vinařství Miloš Pálek
2019 53 Smlouva o poskytnutí prostoru k prodeji na farmářských trzích 19.08.2019 Ostatní NOPAKIK s.r.o.
2019 52 Smlouva o poskytnutí prostoru k prodeji na farmářských trzích 19.08.2019 Ostatní Pavel Hovorka
2019 51 Smlouva o poskytnutí prostoru k prodeji na farmářských trzích 19.08.2019 Ostatní Radek Švestka
2019 50 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky plynu CPPSI - 143987 25.09.2019 Ostatní EP Energy Trading, a.s.
2019 49 Smlouva o nájmu nebytových prostor čp. 10 02.10.2019 Nájemní smlouva Vitalii Sereda
2019 48 Smlouva o vypořádání závazků 26.09.2019 Ostatní INGBAU CZ s.r.o.
2019 47 Licenční smlouva o veřejném provozování VP_2019_135035 24.09.2019 Ostatní OSA - ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním
2019 46 Smlouva o nájmu nebytových prostor čp. 10 30.09.2019 Nájemní smlouva Mejzrová Marie

Stránky