Smlouvy

Elektronická evidence uzavřených smluv MČ Praha-Dolní Počernice byla zavedena v r. 2013. Dříve uzavřené smlouvy nejsou elektronicky evidovány, a proto jsou dostupné pouze na podatelně ÚMČ, kde je také možné nahlédnout do znění všech uzavřených smluv.

Rok Číslo smlouvy Nadpis Datum Kategorie Smlouva uzavřena s Je dodatkem smlouvy
2020 43 Smlouva o dílo k provedení stavby "Stavební úpravy části střešního pláště č. pop. 3 - bývalé sladovny", Dolní Počernice" 30.11.2020 O dílo, o spolupráci MS REAL-reality s.r.o.
2020 42 Dodatek č. 4 - Smlouva o poskytnutí programového vybavení Datacentrum pro Windows a jeho servis 19.11.2020 O dílo, o spolupráci Datacentrum systems & consulting
2020 41 Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání 01.10.2020 Nájemní smlouva Richterová Eliška
2020 40 Smlouva o výpůjčce 01.10.2020 Výpůjčka POČIN - POČERNICKÁ INICIATIVA
2020 39 Darovací smlouva 07.10.2020 Darovací Vlastislav Černý
2020 38 Dodatek č.3 ke smlouvě k provedení stavby „Stavební úpravy na místním hřbitově ", Dolní Počernice“ 13.10.2020 O dílo, o spolupráci Perfectstav s.r.o.
2020 37 Dodatek č. 3 uzavřený ke Smlouvě o zajištění stravování 30.09.2020 Ostatní Jídelna Profil
2020 36 Smlouva o dílo na zhotovení jednostupňové projektové dokumentace v podrobnostech pro provádění stavby, kontrolního rozpočtu investora, výkazu výměr, zajištění inženýrské činnosti na akci "MČ Praha-Dolní Počernice, Cyklostezka podél Štěrboholského potoka" 06.10.2020 O dílo, o spolupráci PRO - CONSULT s.r.o.
2020 35 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha - Dolní Počernice 09.09.2020 Darovací Rokytka, počernický dětský sbor, z.s.
2020 34 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha - Dolní Počernice 09.09.2020 Darovací Anna Potměšilová
2020 33 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha - Dolní Počernice 03.08.2020 Darovací Mladé Běchovice
2020 32 Smlouva o dílo č. SML/2020-D-052 03.09.2020 O dílo, o spolupráci Education In Motion s.r.o.
2020 31 Smlouva o pronájmu prostor sloužících podnikání v čp. 10 31.08.2020 Nájemní smlouva Hokr Pavel
2020 30 Smlouva o dílo k provedení stavby "Dokončovací práce v zámeckém parku Praha Dolní Počernice" 11.08.2020 O dílo, o spolupráci Perfectstav s.r.o.
2020 29 Výpočtový list nájemného 21.07.2020 Nájemní smlouva Gazda David

Stránky