Smlouvy

Elektronická evidence uzavřených smluv MČ Praha-Dolní Počernice byla zavedena v r. 2013. Dříve uzavřené smlouvy nejsou elektronicky evidovány, a proto jsou dostupné pouze na podatelně ÚMČ, kde je také možné nahlédnout do znění všech uzavřených smluv.

Rok Číslo smlouvy Nadpis Datum Kategorie Smlouva uzavřena s Je dodatkem smlouvy
2021 13 Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 34088089/1 29.06.2021 Ostatní Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
2021 12 Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání 08.06.2021 Nájemní smlouva Richterová Eliška
2021 11 Smlouva o užívání veřejné zeleně 30.07.2021 Ostatní JUDr. Erika Valková, Ing. Stanislav Valko
2021 10 Smlouva o dílo - údržba travnatých ploch parku a veřejné zeleně 02.06.2021 O dílo, o spolupráci Bonsoft s.r.o.
2021 9 Darovací smlouva 07.05.2021 Darovací PETR Car a.s.
2021 8 Smlouva o technické podpoře 25.05.2021 Kupní smlouvy Vita softvare s.r.o.
2021 7 Smlouva o poskytnutí práv k užití 25.05.2021 Kupní smlouvy Vita softvare s.r.o.
2021 6 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha - Dolní Počernice 07.05.2021 Darovací Rokytka, počernický dětský sbor, z.s.
2021 5 Smlouva o dílo č. SML/2021-D-009 04.05.2021 O dílo, o spolupráci CELKOM dotace s.r.o.
2021 4 Smlouva o nájmu části pozemku 22.04.2021 Nájemní smlouva Swarco traffic cz s.r.o.
2021 3 Dodatek k licenční smlouvě č. 70408 13.03.2021 O dílo, o spolupráci Triada, spol. s r.o.
2021 2 Smlouva o užívání veřejné zeleně 04.02.2021 Ostatní Marie Šroubková
2021 1 Dohoda o převodu práv a povinností ke stavbě "stavební úpravy západní poloviny objektu č.p.366 na Komunitní centrum Praha 9, Dolní Počernice, Stará obec" 03.02.2021 O dílo, o spolupráci PREdistribuce,a.s.
2020 45 Smlouva o užívání veřejné zeleně 23.04.2020 Ostatní Ing. arch. Kateřina Gottwaldová
2020 44 Smlouva o dílo „Stavební úpravy komunitního centra Praha - Dolní Počernice“ 22.12.2020 O dílo, o spolupráci INGBAU CZ s.r.o.

Stránky