Smlouvy

Elektronická evidence uzavřených smluv MČ Praha-Dolní Počernice byla zavedena v r. 2013. Dříve uzavřené smlouvy nejsou elektronicky evidovány, a proto jsou dostupné pouze na podatelně ÚMČ, kde je také možné nahlédnout do znění všech uzavřených smluv.

Rok Číslo smlouvy Nadpis Datum Kategorie Smlouva uzavřena s Je dodatkem smlouvy
2023 1 Smlouva o podmínkách poskytování právních služeb 03.01.2023 O dílo, o spolupráci Mgr. Karel Fischer
2022 70 Smlouva o zajištění stravování 12.01.2023 Martin Kovács
2022 69 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace 21.11.2022 Iva Poláčková Šolcová
2022 68 Smlouva o umístění a připojení vánočních dekorů na zařízení veřejného osvětlení ve vlastnictví hl. m. Prahy 16.12.2022 O dílo, o spolupráci Technologie hlavního města Prahy, a.s.
2022 67 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha - Dolní Počernice 13.12.2022 Kalimon Václav
2022 66 Smlouva o dílo 13.12.2022 Finanční poradenství, s.r.o.
2022 65 Smlouva o výpůjčce č. VP/35/05/015136/2022 24.11.2022 Výpůjčka Hlavní město Praha
2022 64 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 30.11.2022 Ostatní Daněčková Eliška
2022 63 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provedení úklidu a údržby místních komunikací ze dne 15.12.2021 05.12.2022 O dílo, o spolupráci Median, s r.o.
2022 62 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha - Dolní Počernice 28.11.2022 Ostatní Tereza Vrbová
2022 61 Smlouva o dílo 23.11.2022 O dílo, o spolupráci Martin Štěpán
2022 60 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vedení mzdové agendy 25.11.2022 O dílo, o spolupráci Čančíková Eliška
2022 59 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha - Dolní Počernice 29.11.2022 Ostatní Martina Knězů
2022 58 Dohoda o náhradě škody 24.10.2022 Ostatní Kateřina Hrouda
2022 57 Kupní smlouva 21.10.2022 Kupní smlouvy Grametbauer Petr ing.

Stránky