Smlouvy

Elektronická evidence uzavřených smluv MČ Praha-Dolní Počernice byla zavedena v r. 2013. Dříve uzavřené smlouvy nejsou elektronicky evidovány, a proto jsou dostupné pouze na podatelně ÚMČ, kde je také možné nahlédnout do znění všech uzavřených smluv.

Rok Číslo smlouvy Nadpis Datum Kategorie Smlouva uzavřena s Je dodatkem smlouvy
2019 23 Smlouva o nájmu části pozemku u č. p. 587 13.06.2019 Nájemní smlouva SEG s.r.o.
2019 22 Smlouva o realizaci koncertu 13.05.2019 O dílo, o spolupráci Ameba Production, spol. s r.o.
2019 21 Smlouva o nájmu objektu čp. 666 na pozemku parc. č. 623 29.05.2019 Nájemní smlouva JAMI Gardens s.r.o.
2019 20 Smlouva o zajištění uměleckého pořadu Babí léto 2019 - J. Suchánek 12.05.2019 O dílo, o spolupráci Agentura Helena Říhová
2019 19 Dodatek č. 3 smlouvy o dílo "Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích - 3. část" 30.04.2019 O dílo, o spolupráci INGBAU CZ - MV BAU s.r.o.
2019 18 Smlouva o nájmu nebytových prostor čp. 10 01.05.2019 Nájemní smlouva Hynková Marie
2019 17 Smlouva o nájmu nebytových prostor čp. 10 01.05.2019 Nájemní smlouva Mejzrová Marie
2019 16 Hromadná licenční smlouva o veřejném provozování 30.04.2019 Ostatní OSA - ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním
2019 15 Výpočtový list nájemného 18.04.2019 Nájemní smlouva Mejzrová Marie
2019 14 Dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu pozemků ze dne 23.12.2003 10.04.2019 Nájemní smlouva 101. Zahrádkářská organizace Českého zahrádkářského svazu
2019 13 Kupní smlouva 16.04.2019 Kupní smlouvy František Linhart
2019 12 Darovací smlouva - finanční dar 12.04.2019 Darovací Autosalon TERS s.r.o.
2019 11 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo k provedení stavby "Objekt údržby MČ Praha - Dolní Počernice - snížení energetické náročnosti veřejné budovy" 11.04.2019 O dílo, o spolupráci Marko Plus s.r.o.
2019 10 Smlouva o nájmu nebytových prostor čp. 10 11.04.2019 Nájemní smlouva Čálek Jindřich
2019 9 Dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu části komunikace parc.č. 1521 06.03.2019 Nájemní smlouva Karochová Petra

Stránky