Smlouvy

Elektronická evidence uzavřených smluv MČ Praha-Dolní Počernice byla zavedena v r. 2013. Dříve uzavřené smlouvy nejsou elektronicky evidovány, a proto jsou dostupné pouze na podatelně ÚMČ, kde je také možné nahlédnout do znění všech uzavřených smluv.

Rok Číslo smlouvy Nadpis Datum Kategorie Smlouva uzavřena s Je dodatkem smlouvy
2020 39 Darovací smlouva 07.10.2020 Darovací Vlastislav Černý
2020 38 Dodatek č.3 ke smlouvě k provedení stavby „Stavební úpravy na místním hřbitově ", Dolní Počernice“ 13.10.2020 O dílo, o spolupráci Perfectstav s.r.o.
2020 37 Dodatek č. 3 uzavřený ke Smlouvě o zajištění stravování 30.09.2020 Ostatní Jídelna Profil
2020 36 Smlouva o dílo na zhotovení jednostupňové projektové dokumentace v podrobnostech pro provádění stavby, kontrolního rozpočtu investora, výkazu výměr, zajištění inženýrské činnosti na akci "MČ Praha-Dolní Počernice, Cyklostezka podél Štěrboholského potoka" 06.10.2020 O dílo, o spolupráci PRO - CONSULT s.r.o.
2020 35 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha - Dolní Počernice 09.09.2020 Darovací Rokytka, počernický dětský sbor, z.s.
2020 34 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha - Dolní Počernice 09.09.2020 Darovací Anna Potměšilová
2020 33 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha - Dolní Počernice 03.08.2020 Darovací Mladé Běchovice
2020 32 Smlouva o dílo č. SML/2020-D-052 03.09.2020 O dílo, o spolupráci Education In Motion s.r.o.
2020 31 Smlouva o pronájmu prostor sloužících podnikání v čp. 10 31.08.2020 Nájemní smlouva Hokr Pavel
2020 30 Smlouva o dílo k provedení stavby "Dokončovací práce v zámeckém parku Praha Dolní Počernice" 11.08.2020 O dílo, o spolupráci Perfectstav s.r.o.
2020 29 Výpočtový list nájemného 21.07.2020 Nájemní smlouva Gazda David
2020 28 Nájemní smlouva na dobu určitou 21.07.2020 Nájemní smlouva Gazda David
2020 27 Výpočtový list nájemného 21.07.2020 Nájemní smlouva Gazda David
2020 26 Nájemní smlouva na dobu určitou 21.07.2020 Nájemní smlouva Gazda David
2020 25 Výpočtový list nájemného 21.07.2020 Nájemní smlouva Dědková Eva

Stránky