Smlouvy

Elektronická evidence uzavřených smluv MČ Praha-Dolní Počernice byla zavedena v r. 2013. Dříve uzavřené smlouvy nejsou elektronicky evidovány, a proto jsou dostupné pouze na podatelně ÚMČ, kde je také možné nahlédnout do znění všech uzavřených smluv.

Rok Číslo smlouvy Nadpis Datum Kategorie Smlouva uzavřena s Je dodatkem smlouvy
2019 115 Smlouva o nájmu pozemku parc. č. 1370 23.10.2019 Nájemní smlouva Milan Štědrý
2019 114 Smlouva o nájmu pozemku parc. č. 1368 02.09.2019 Marie Pospíšilová
2019 113 Smlouva o nájmu pozemku parc. č. 1374 02.09.2019 Nájemní smlouva Bendík Milan
2019 112 Dodatek č. 2 ke smlouvě o pronájmu části pozemku parc. č. 1354/1 03.12.2019 Nájemní smlouva POČIN - POČERNICKÁ INICIATIVA, z.s.
2019 111 Smlouva o nájmu objektu čp. 674 na pozemku parc. č. 639 03.12.2019 Nájemní smlouva Parkanová Světla
2019 110 Smlouva o užívaní veřejné zeleně 10.12.2019 Ostatní Ing. Radim Řiháček
2019 109 Smlouva o užívaní veřejné zeleně 06.05.2019 Ostatní Martina Havlíková
2019 108 Dodatek č. 1 ke smlouvě k provedení stavby "Stavební úpravy na místním hřbitově", Dolní Počernice 24.10.2019 O dílo, o spolupráci Perfectstav s.r.o.
2019 107 Výpočtový list nájemného 21.10.2019 Nájemní smlouva Jedlička Václav
2019 106 Kupní smlouva (komunikace, veřejná zeleň a protihluková stěna) 01.11.2019 Ostatní Galstian & Gastian Group s.r.o.
2019 105 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Rekonstrukce oplocení veřejného hřiště ul. Svatoňovická, Praha Dolní Počernice" 04.10.2019 O dílo, o spolupráci Sport-Technik Bohemia s.r.o.
2019 104 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 21.10.2019 Ostatní Rathuský Karel
2019 103 Dohoda o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví uzavřená dle občanského zákoníku 12.06.2019 Ostatní Grametbauer Petr ing.
2019 102 Výpočtový list nájemného 31.10.2019 Nájemní smlouva Vladimír Musil
2019 101 Výpočtový list nájemného 24.09.2019 Nájemní smlouva Kuzica

Stránky