Smlouvy

Elektronická evidence uzavřených smluv MČ Praha-Dolní Počernice byla zavedena v r. 2013. Dříve uzavřené smlouvy nejsou elektronicky evidovány, a proto jsou dostupné pouze na podatelně ÚMČ, kde je také možné nahlédnout do znění všech uzavřených smluv.

Rok Číslo smlouvy Nadpis Datum Kategorie Smlouva uzavřena s Je dodatkem smlouvy
2019 2 Výpočtový list nájemného - Ludmila Heroldová 30.01.2019 Nájemní smlouva Heroldová Ludmila
2019 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha - Dolní Počernice 29.01.2019 Darovací Rokytka, počernický dětský sbor, z.s., počernický dětský sbor, z.s.
2018 79 Smlouva o umístění a připojení vánočních dekorů na zařízeních veřejného osvětlení ve vlastnictví hlavního města Prahy 29.11.2018 O dílo, o spolupráci Technologie hlavního města Prahy, a.s., a.s.
2018 78 Smlouva o dílo k provedení stavby - Objekt údržby MČ Praha - Dolní Počernice . snížení energetické náročnosti veřejné budovy 14.08.2018 O dílo, o spolupráci Marko Plus s.r.o.
2018 77 Smlouva o zpracování osobních údajů 21.11.2018 Ostatní CIVOP s.r.o.
2018 76 Výpočtový list nájemného 19.12.2018 Nájemní smlouva Simona Pokorná
2018 75 Nájemní smlouva na dobu určitou 20.12.2018 Nájemní smlouva Simona Pokorná
2018 74 Darovací smlouva 19.12.2018 Darovací Kontejnery Novák s.r.o.
2018 73 Smlouva o pronájmu části pozemku parc. č. 24/1 20.12.2018 Nájemní smlouva BLOCK BUILDING s.r.o.
2018 72 Licenční smlouva o veřejném provozování VP_2018_192127 20.12.2018 Ostatní OSA - ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním
2018 71 Licenční smlouva o veřejném provozování VP_2018_191337 02.01.2019 Ostatní OSA - ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním
2018 70 Smlouva o užívání veřejné zeleně 19.12.2018 Ostatní Kalafová Eva
2018 69 Nájemní smlouva na dobu určitou 30.11.2018 Nájemní smlouva Vladimír Musil
2018 68 Smlouva o nájmu nebytových prostor 05.12.2018 Nájemní smlouva Čálek Jindřich
2018 67 Smlouva o nájmu nebytových prostor 30.11.2018 Jakoubková Hanka

Stránky