Krizové situace

Magistrát hl. m. Prahy - Krizové řízení

webové stránky: Krizové řízení hl. m. Prah

 

Tísňová volání 

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy150
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
- územní středisko záchranné služby
155
Policie ČR - Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy158
Městská policie hl. m. Prahy156
Jednotné evropské číslo tísňového volání112

Základní složky IZS 

http://bezpecnost.praha.eu/


Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

https://www.hzscr.cz/hzs-hlavniho-mesta-prahy.aspx
http://www.mvcr.cz/hasici


Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy - územní středisko záchranné služby

http://www.zzshmp.cz


Policie České republiky - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

http://www.policie.cz/uzemni-utvary-krajske-reditelstvi-policie-pha.aspx
http://www.mvcr.cz/policie


Městská policie hlavního města Prahy

http://www.mppraha.cz


Havárie

Elektrický proud

Poruchy v dodávce elektrického proudu

Pražská energetika
Praha 2, Kateřinská 9
Tel.: 224 915 151

Zákaznické centrum
Jungmannova 31 (palác Adria)
Praha 1

telefon pro hlášení poruch: 800 823 823

www: pre.cz


Veřejné vodovody a kanalizace

Poruchy v dodávce vody na veřejné části vodovodů
Pražské vodovody a kanalizace
Praha 3, Hradecká 1
Tel.: 840 111 112

Poruchy veřejné kanalizace
Pražské vodovody a kanalizace
Na Rozhraní 1, Praha 8
Tel.: 267 310 543

Zákaznické centrum
Dykova 2514/3
Praha 10

telefon pro hlášení poruch 601 274 274

www: pvk.cz


Plyn

Havárie rozvodů plynu
Pražská plynárenská
U Plynárny 500, Praha 4
Tel.: 1239
Nonstop!

www: ppas.cz


Veřejné osvětlení

Poruchy veřejného osvětlení
Technologie Hlavního města Prahy, a. s.
Tel.: 800 404 060 (bezplatná linka), 224 915 151
Nonstop!

www: thmp.cz


Silniční komunikace

Závady mající vliv na bezpečnost  a plynulost provozu
Technická správa komunikací
Na Bojišti 5, Praha 2
Tel.: 224 231 856
Nonstop!

www: tsk-praha.cz

Kontaktní centrum
Veletržní 1623/24
170 00 Praha 7
telefon: 224 237 725