Krizové situace

Magistrát hl. m. Prahy - Krizové řízení

http://magistrat.praha.eu/Urad/Odbory-magistratu/krizoveho-rizeni/area5988

Tísňová volání 

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

150

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
- územní středisko záchranné služby

155

Policie ČR - Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy

158

Městská policie hl. m. Prahy

156

Jednotné evropské číslo tísňového volání

112


Základní složky IZS 

http://magistrat.praha.eu/Urad/Odbory-magistratu/krizoveho-rizeni/area6056


Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

http://www.hzspraha.cz/
http://www.mvcr.cz/hasici


Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy - územní středisko záchranné služby

http://www.zzshmp.cz


Policie České republiky - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

http://www.policie.cz/uzemni-utvary-krajske-reditelstvi-policie-pha.aspx
http://www.mvcr.cz/policie


Městská policie hlavního města Prahy

http://www.mppraha.cz


Havárie

Elektrický proud

Poruchy v dodávce elektrického proudu

Pražská energetika
Praha 2, Kateřinská 9
Tel.: 224 915 151


Veřejné vodovody

Poruchy v dodávce vody na veřejné části vodovodů
Pražské vodovody a kanalizace
Praha 3, Hradecká 1
Tel.: 840 111 112


Plyn

Havárie rozvodů plynu
Pražská plynárenská
U Plynárny 500, Praha 4
Tel.: 1239
Nonstop!


Veřejná kanalizace

Poruchy veřejné kanalizace
Pražské vodovody a kanalizace
Na Rozhraní 1, Praha 8
Tel.: 267 310 543
Nonstop!


Veřejné osvětlení

Poruchy veřejného osvětlení
Technologie Hlavního města Prahy, a. s.
Tel.: 800 404 060 (bezplatná linka), 224 915 151
Nonstop!


Silniční komunikace

Závady mající vliv na bezpečnost  a plynulost provozu
Technická správa komunikací
Na Bojišti 5, Praha 2
Tel.: 224 231 856
Nonstop!