Organizační struktura

Tajemník

Mgr. Edita Hejdová

Telefon: +420 281 021 091
 • pronájem bytů
 • zajištění revizí a běžné údržby v objektech svěřených městské části 
 • pořízení, evidenci a údržbu městského mobiliáře
 • archivaci příslušných dokladů


Podatelna a pokladna

Monika Kotková

Telefon: +420 281 021 093

Zajišťuje :

 • CzechPOINT
 • informace o činnosti a působnosti  jednotlivých oddělení, rady a zastupitelstva
 • poradenské služby o postupu  a způsobu vyřizování záležitostí
 • přijímá veškerá písemná a ústní podání
 • zajišťuje spisovou službu a její archiv
 • hotovostní platby
 • materiální zásobování úřadu městské části
 • ověřování podpisu a listin
 • archivaci příslušných dokladů


Oddělení přestupků a správních agend

Daniela Novotná

Telefon: +420 281 021 094

Zajišťuje :

 • evidence obyvatel, rušení trvalého pobytu
 • ochrana životního prostředí, povolování kácení dřevin, smlouvy rabato
 • agenda odpadů
 • volby
 • člen přestupkové komise
 • archivaci příslušných dokladů


Oddělení výstavby a územního rozvoje


Oddělení hospodářské správy a majetku, personální odd.

Jana Novotná

Telefon: +420 281 021 098

Zajišťuje :

 • hospodaření s majetkem svěřeným městské části
 • evidenci a inventarizaci movitého a nemovitého majetku městské části
 • pronájem nebytových prostor a pozemků svěřených městské části
 • evidenci umístění velkoplošných reklam
 • pořízení, evidenci a údržbu městského mobiliáře
 • archivaci příslušných dokladů

 Oddělení rozpočtu a účetnictví

Ing. Michal Konejl

Telefon: +420 281 021 092

Zajišťuje :

 • návrh rozpočtu městské části
 • účetní agendu hlavní a hospodářské činnosti úřadu městské části
 • likvidaci faktur
 • fakturaci vlastních výkonů úřadu městské části
 • bezhotovostní platby
 • evidenci správy daní a poplatků
 • čerpání účelových prostředků
 • kontrolu příspěvkových organizací
 • zábor veřejného prostranství
 • evidenci pohledávek
 • zajištění odpočtů a rozúčtování spotřeby vody, el. energie a tepla v pronajatých bytech a objektech městské části
 • archivaci příslušných dokladů

Hana Jakoubková

Telefon: +420 281 021 092

Zajišťuje :

 • návrh rozpočtu městské části
 • účetní agendu hlavní a hospodářské činnosti úřadu městské části
 • likvidaci faktur
 • fakturaci vlastních výkonů úřadu městské části
 • bezhotovostní platby
 • evidenci správy daní a poplatků
 • čerpání účelových prostředků
 • kontrolu příspěvkových organizací
 • zábor veřejného prostranství
 • evidenci pohledávek
 • zajištění odpočtů a rozúčtování spotřeby vody, el. energie a tepla v pronajatých bytech a objektech městské části
 • poplatky za psy

Iveta Zelenková

Telefon: +420 281 021 090

(běžné dopisy a zprávy, podání elektronicky podepsaných zásilek)
ID datové schránky: ehpb75m

Zajišťuje:

 • sekretariát starosty
 • administrativu samosprávy
 • spisovou službu a její archiv
 • participativní rozpočet
 • archivaci příslušných dokladů


Knihovna

Kateřina Hančová

E-mail: knihovna - knihovna@dpocernice.cz
Telefon: knihovna: +420 281 931 553

Zajišťuje:

 • chod a provoz Místní knihovny
 • správa webových stránek
 • BOZP
 • archivaci příslušných dokladů


Ostatní zaměstnanci úřadu

Zdeněk Šesták

Telefon: +420 281 021 091, +420 281 021 093

Zajišťuje :

 • opravy a údržbu budov, mechanizace a zařízení spravovaného městskou částí
 • úklid místních komunikací a veřejných ploch
 • údržbu zeleně
 • úklid nepovolených skládek
 • odstranění vzniklých havárií a škod
 • provoz, údržbu a úklid hřbitova

Ján Belianský

Telefon: +420 605 964 124, +420 281 021 091, +420 281 021 093

Zajišťuje :

 • opravy a údržbu budov, mechanizace a zařízení spravovaného městskou částí
 • úklid místních komunikací a veřejných ploch
 • údržbu zeleně
 • úklid nepovolených skládek
 • odstranění vzniklých havárií a škod
 • provoz, údržbu a úklid hřbitova

Tomáš Kníže

Telefon: +420 281 021 091, +420 281 021 093

Zajišťuje :

 • opravy a údržbu budov, mechanizace a zařízení spravovaného městskou částí
 • úklid místních komunikací a veřejných ploch
 • údržbu zeleně
 • úklid nepovolených skládek
 • odstranění vzniklých havárií a škod
 • provoz, údržbu a úklid hřbitova

Marcela Lemfeldová

Telefon: +420 281 021 091, +420 281 021 093, +420 604 228 860

Zajišťuje :

 • dovoz obědů

 


Tereza Šolcová

Telefon: +420 281 021 091, +420 281 021 093

Zajišťuje :

 • opravy a údržbu budov, mechanizace a zařízení spravovaného městskou částí
 • úklid místních komunikací a veřejných ploch
 • údržbu zeleně
 • úklid nepovolených skládek
 • odstranění vzniklých havárií a škod
 • provoz, údržbu a úklid hřbitova