Organizační struktura

Tajemník

Mgr. Edita Hejdová

Telefon: +420 281 021 091

Podatelna a pokladna

Kateřina Hančová

Telefon: +420 281 021 093

Zajišťuje :

 • CzechPOINT
 • informace o činnosti a působnosti  jednotlivých oddělení, rady a zastupitelstva
 • poradenské služby o postupu  a způsobu vyřizování záležitostí
 • přijímá veškerá písemná a ústní podání
 • zajišťuje spisovou službu a její archiv
 • kopírování listin
 • hotovostní platby
 • materiální zásobování úřadu městské části

Oddělení správy a organizace

Hana Moravcová

Telefon: +420 281 021 090

Zajišťuje :

 • sekretariát starosty
 • evidence obyvatel
 • přestupky
 • životní prostředí
 • vymáhání dluhů a pohledávek
 • zeleň
 • volby
 • ověřování podpisů a listin
 • administrativu samosprávy

Oddělení výstavby a územního rozvoje

Petr Stránský

člen rady

Telefon: +420 281 021 096, +420 724 234 579

Za stranu ODS /volební období 2018 - 2022/         

V RMČ zodpovídá za:

 • technická vybavenost Dolní Počernice
 • investice a výstavba
 • legislativa a smluvní vztahy
 • pohřebnictví
 • památky

 


Oddělení hospodářské správy a majetku, personální odd.

Jana Novotná

Telefon: +420 281 021 093

Zajišťuje :

 • hospodaření s majetkem svěřeným městské části
 • evidenci a inventarizaci movitého a nemovitého majetku městské části
 • pronájem nebytových prostor a pozemků svěřených městské části
 • zajištění revizí a běžné údržby v objektech svěřených městské části
 • evidenci umístění velkoplošných reklam
 • pořízení, evidenci a údržbu městského mobiliáře
 • poplatky ze vstupného, ubytování a za rekreační pobyt
 • archivaci příslušných dokladů

 


Bc. Eliška Čančíková

Telefon: +420 281 021 097

Zajišťuje :

 • hospodaření s majetkem svěřeným městské části
 • evidenci a inventarizaci movitého a nemovitého majetku městské části
 • pronájem nebytových prostor a pozemků svěřených městské části
 • zajištění revizí a běžné údržby v objektech svěřených městské části
 • evidenci umístění velkoplošných reklam
 • pořízení, evidenci a údržbu městského mobiliáře
 • poplatky ze vstupného, ubytování a za rekreační pobyt
 • archivaci příslušných dokladů

Oddělení rozpočtu a účetnictví

Ing. Michal Konejl

Telefon: +420 281 021 092

Zajišťuje :

 • návrh rozpočtu městské části
 • účetní agendu hlavní a hospodářské činnosti úřadu městské části
 • likvidaci faktur
 • fakturaci vlastních výkonů úřadu městské části
 • bezhotovostní platby
 • evidenci správy daní a poplatků
 • čerpání účelových prostředků
 • kontrolu příspěvkových organizací
 • poplatky z hracích automatů
 • zábor veřejného prostranství
 • evidenci pohledávek
 • zajištění odpočtů a rozúčtování spotřeby vody, el. energie a tepla v pronajatých bytech a objektech městské části

Hana Jakoubková

Telefon: +420 281 021 092

Zajišťuje :

 • návrh rozpočtu městské části
 • účetní agendu hlavní a hospodářské činnosti úřadu městské části
 • likvidaci faktur
 • fakturaci vlastních výkonů úřadu městské části
 • bezhotovostní platby
 • evidenci správy daní a poplatků
 • čerpání účelových prostředků
 • kontrolu příspěvkových organizací
 • poplatky z hracích automatů
 • zábor veřejného prostranství
 • evidenci pohledávek
 • zajištění odpočtů a rozúčtování spotřeby vody, el. energie a tepla v pronajatých bytech a objektech městské části

Markéta Brožová

Telefon: +420 281 021 094, +420 281 021 093

(běžné dopisy a zprávy, podání elektronicky podepsaných zásilek)
ID datové schránky: ehpb75m

Zajišťuje:

 • CzechPOINT
 • spisovou službu a její archiv
 • správu hřbitova
 • pronájem bytů
 • poplatky za psy

Knihovna, redakce DPZ a Kulturní centrum a muzeum

Světla Parkanová

E-mail: redakce - zpravodaj@dpocernice.cz, knihovna - knihovna@dpocernice.cz
Telefon: redakce: +420 281 931 553, knihovna: +420 281 931 553

Zajišťuje:

 • chod a provoz Místní knihovny
 • Editor DPZ

Vlasta Václavková

Telefon: +420 281 865 754

Zajišťuje:

 • ověřování podpisů a listin
 • záležitosti sociální a bytové
 • kulturní akce v městské části

Ostatní zaměstnanci úřadu

Miloslav Černý

Telefon: +420 605 950 939, +420 281 021 091, +420 281 021 093

Zajišťuje :

 • opravy a údržbu budov, mechanizace a zařízení spravovaného městskou částí
 • úklid místních komunikací a veřejných ploch
 • údržbu zeleně
 • úklid nepovolených skládek
 • odstranění vzniklých havárií a škod
 • provoz, údržbu a úklid hřbitova

Václav Hořánek

Telefon: +420 281 021 091, +420 281 021 093, +420 606 636 307

Zajišťuje :

 • opravy a údržbu budov, mechanizace a zařízení spravovaného městskou částí
 • úklid místních komunikací a veřejných ploch
 • údržbu zeleně
 • úklid nepovolených skládek
 • odstranění vzniklých havárií a škod
 • provoz, údržbu a úklid hřbitova

Ján Belianský

Telefon: +420 605 964 124, +420 281 021 091, +420 281 021 093

Zajišťuje :

 • opravy a údržbu budov, mechanizace a zařízení spravovaného městskou částí
 • úklid místních komunikací a veřejných ploch
 • údržbu zeleně
 • úklid nepovolených skládek
 • odstranění vzniklých havárií a škod
 • provoz, údržbu a úklid hřbitova

Tomáš Kníže

Telefon: +420 281 021 091, +420 281 021 093

Zajišťuje :

 • opravy a údržbu budov, mechanizace a zařízení spravovaného městskou částí
 • úklid místních komunikací a veřejných ploch
 • údržbu zeleně
 • úklid nepovolených skládek
 • odstranění vzniklých havárií a škod
 • provoz, údržbu a úklid hřbitova

Barbora Hořánková

Telefon: +420 281 021 091, +420 281 021 093

Zajišťuje :

 • dovoz obědů, praní prádla a drobnou výpomoc seniorům MČ (služby jsou prováděny na doporučení lékaře za úhradu)

Poznámka: t.č. na mateřské dovolené.


Mgr. Regina Novotná

Telefon: +420 604 228 860

Zajišťuje :

 • dovoz obědů, praní prádla a drobnou výpomoc seniorům MČ (služby jsou prováděny na doporučení lékaře za úhradu)

Poznámka: zástup za B. Hořánkovou.


Pomocný provoz

Zdena Hořánková

Zajišťuje :

 • uklízečka ÚMČ, Knihovny a Informačního centra