Komise RMČ

Komise sociální, zdravotní a bytová

předseda

Ing. Hana Jaklová

členové

Ing. Miroslava Šílová

 

Karolína Venclová

 

Eliška Lemfeldová

 

Jaroslava Vaněčková

 

Věra Balážová
 

Danka Exnerová

čestný člen

Martin Hanibal

tajemník

Kateřina Hančová

Komise pro výchovu a vzdělání

předseda    

Štěpánka Kratochvílová

členové

Nataša Heráková

 

Ing. Hana Jaklová

 

Danka Exnerová

 

Mgr. Martin Lněnička

tajemník

Jana Novotná