Komise RMČ

Komise sociální, zdravotní a bytová

předseda

Ing. Hana Jaklová

členové

Ing. Miroslava Šílová

 

Karolína Venclová

 

Jaroslava Vaněčková

 

Věra Balážová

 

Blanka Mulačová

čestný člen

Martin Hanibal

tajemník

Kateřina Hančová

Komise pro činnost seniorů

předseda    

Miloslav Konopa

členové

Jarmila Douděrová

 

Marie Bártová

 

Jaroslava Vaněčková

 

Marie Konopová