Komise RMČ

Komise investic, výstavby a údržby

předseda

Mgr. Jiří Schwarz

členové

Ing. Miloslav Král

 

 Mgr. Jan Šroubek

 

 Ing. Tomáš Novotný

 

Ing. Jiří Pelech
 

Petr Stránský

tajemník

Mgr. Edita Hejdová

Komise sociální, zdravotní a bytová

předseda

Ing. Hana Jaklová

členové

Ing. Miroslava Šílová

 

Jaroslava Vaněčková

 

Věra Balážová

 

Blanka Mulačová

čestný člen

Martin Hanibal

tajemník

Iveta Zelenková

Komise pro činnost seniorů

předseda    

Miloslav Konopa

členové

Jarmila Douděrová

 

Marie Bártová

 

Jaroslava Vaněčková

 

Marie Konopová