Žádosti o informace

Číslo jednací Věc Datum přijetí žádosti Vyřizuje Odkaz
0412/21/TAJ žádost o poskytnutí informací - Central Group - K. Samcová 22.02.2021 tajemnice Detail a odpověď
0386/21/TAJ žádost o poskytnutí informací -stanovisko kácení dřevin -SOKP 510 - I. Poláčková Šolcová 17.02.2021 tajemnice Detail a odpověď
0385/21/TAJ žádost o poskytnutí informace-zkapacitnění SOKP 510 - P. Vermach 17.02.2021 tajemnice Detail a odpověď
0374/21/TAJ žádost o poskytnutí informací - zastupitel J. Šroubek - F.Šatra 17.02.2021 tajemnice Detail a odpověď
0350/21/TAJ žádost o poskytnutí informace - užívání pozemků bez právního titulu M.Moska 11.02.2021 tajemnice Detail a odpověď
0348/21/TAJ žádost o poskytnut í informace dopravní režim obytný soubor Makovská -K. Samcová 11.02.2021 tajemnice Detail a odpověď
0346/21/TAJ žádost o poskytnutí informace-příspěvkové organizace - F. Kubečka 12.02.2021 tajemnice Detail a odpověď
0317/21/TAJ žádost o poskytnutí informace- soudní spory - M. Moska 08.02.2021 tajemnice Detail a odpověď
2389/20/TAJ žádost o poskytnutí informace o VZ Komunitní centrum 23.12.2020 tajemnice Detail a odpověď
2135/20/PŘ žádost o poskytnutí informace - údržba pozemku 23.11.2020 tajemnice Detail a odpověď
1963/20/TAJ žádost o poskytnutí informací - počet soudních sporů 02.11.2020 tajemnice Detail a odpověď
1833/20/TAJ žádost a odpověď EDGE Reality - reklamní zařízení 07.10.2020 tajemnice Detail a odpověď
1658/20/TAJ žádost a odpověď I. Poláčkové - bytová politika v MČ 09.09.2020 tajemnice Detail a odpověď
1625/20/TAJ žádost o zaslání smlouvy s Centrálem Group a Nová Úpická 03.09.2020 tajemnice Detail a odpověď
1132/20/TAJ žádost o poskytnutí informací - bytová politika, privatizace, nemovitý majetek 23.06.2020 tajemnice Detail a odpověď

Stránky