Žádosti o informace

Číslo jednací Věc Datum přijetí žádosti Vyřizuje Odkaz
1037/21/TAJ žádost o poskytnutí informace -kácení dřevin SOKP 510 - I. Poláčková Šolcová 21.05.2021 tajemnice Detail a odpověď
0871/21/TAJ žádost o poskytnutí informací - stavební zákon - H.Ličková 27.04.2021 tajemnice Detail a odpověď
0619/21/TAJ žádost a poskytnutí informací - dopravní režim Makovská - K.Samcová 24.03.2021 tajemnice Detail a odpověď
0583/21/TAJ žádost o poskytnutí informací - stanoviska členů VKP - P. Vermach 17.03.2021 tajemnice Detail a odpověď
0579/21/TAJ žádost o poskytnutí informací - odpověď investiční plány -AMA, s.r.o. 17.03.2021 tajemnice Detail a odpověď
0534/21/TAJ žádost o poskytnutí inforamcí - správní spis P. Vermach 11.03.2021 tajemnice Detail a odpověď
0502/21/TAJ žádost o poskytnutí informace-problematika dopravy - K. Samcová 08.03.2021 tajemnice Detail a odpověď
0474/21/TAJ žádost o poskytnutí informací - územní plán - K. Samcová 03.03.2021 tajemnice Detail a odpověď
0448/21/TAJ žádost o poskytnutí informace - veřejné prostranství - M. Moska 23.02.2021 tajemnice Detail a odpověď
0412/21/TAJ žádost o poskytnutí informací - Central Group - K. Samcová 22.02.2021 tajemnice Detail a odpověď
0386/21/TAJ žádost o poskytnutí informací -stanovisko kácení dřevin -SOKP 510 - I. Poláčková Šolcová 17.02.2021 tajemnice Detail a odpověď
0385/21/TAJ žádost o poskytnutí informace-zkapacitnění SOKP 510 - P. Vermach 17.02.2021 tajemnice Detail a odpověď
0374/21/TAJ žádost o poskytnutí informací - zastupitel J. Šroubek - F.Šatra 17.02.2021 tajemnice Detail a odpověď
0350/21/TAJ žádost o poskytnutí informace - užívání pozemků bez právního titulu M.Moska 11.02.2021 tajemnice Detail a odpověď
0348/21/TAJ žádost o poskytnut í informace dopravní režim obytný soubor Makovská -K. Samcová 11.02.2021 tajemnice Detail a odpověď

Stránky