žádost o poskytnutí informace -kácení dřevin SOKP 510 - I. Poláčková Šolcová