žádost o poskytnutí informací -stanovisko kácení dřevin -SOKP 510 - I. Poláčková Šolcová