Žádosti o informace

Číslo jednací Věc Datum přijetí žádosti Vyřizuje Odkaz
1663/18/TAJ žádost o poskytnutí informací -Poskytnutí ověřeného protokolu 10.09.2018 Tajemník Detail a odpověď
1662/18/TAJ Poskytnutí kopie zápisu z jednání 07.09.2018 Tajemník Detail a odpověď
1656/18/TAJ Grantový program sloužící k podpoře oprav bytového fondu 07.09.2018 Tajemník Detail a odpověď
1654/18/TAJ Poskytnutí kopie účastníky ověřeného zápisu 07.09.2018 Tajemník Detail a odpověď
1648/18/TAJ Seznam osob, kterým byl poskytnut zápis z jednání 06.09.2018 Tajemník Detail a odpověď
1647/18/TAJ Úprava zápisu z jednání 06.09.2018 Tajemník Detail a odpověď
1615/18/STA Stanovisko MČ Praha-D. Počernice k výstavbě křižovatky typu diamant a zástavbě plochy Klánovický les-Čihadla 03.09.2018 Starosta Detail a odpověď
1472/18/POK Počet evidovaných psů v MČ 08.08.2018 Markéta Brožová Detail a odpověď
1083/18/SEKR Vydané a nepřevzaté voličské průkazy k přímé volbě prezidenta 07.06.2018 Tajemník Detail a odpověď
0871/18/TAJ Uzavřené kolektivní smlouvy 11.05.2018 Tajemník Detail a odpověď
0274/18/TAJ Podklady k projektu "Bytové domy Nová Úpická Praha, Dolní Počernice na pozemcích parc.č. 1328/24 a 1328/25 v k.ú. Dolní Počernice 07.02.2018 Tajemník Detail a odpověď
2442/17/TAJ Podané stížnosti na rušení veřejného pořádku a rušení nočního klidu 17.12.2017 Tajemník Detail a odpověď
2319/17/TAJ Počet voličů ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za územní volební celek 27.11.2017 Tajemník Detail a odpověď
1862/17/TAJ Mimozemská studie 02.10.2017 Tajemník Detail a odpověď
1568/17/TAJ Problematika v záležitosti škodlivého ptactva 08.08.2017 Tajemník Detail a odpověď

Stránky