Žádosti o informace

Číslo jednací Věc Datum přijetí žádosti Vyřizuje Odkaz
0441/19/TAJ Žádost o sdělení výše nákladů za údržbu 04.03.2019 Tajemník Detail a odpověď
0238/19/TAJ žádost o sdělení úhrady pokuty 07.02.2019 Tajemník Detail a odpověď
0110/19/TAJ žádost o poskytnutí informací- příspěvkové organizace a volební řád školské rady 22.01.2019 Tajemník Detail a odpověď
0037/19/TAJ žádost o poskytnutí informací - Investiční plány obce pro r. 2019 08.01.2019 Tajemník Detail a odpověď
2235/18/TAJ žádost o poskytnutí informací -Etický kodex zaměstnance úřadu a zastupitele MČ 04.12.2018 Tajemník Detail a odpověď
1989/18/TAJ žádost o poskytnutí informací - DO510 Satalice-Běchovice, zkapacitnění 23.10.2018 Tajemník Detail a odpověď
1890/18/TAJ žádost o poskytnutí informací-Stanovisko MČ ke stavbě "Štěrboholská spojka-protihluková stěna-Počernice, Praha 10, Dolní Počernice, Dubeč 02.10.2018 Tajemník Detail a odpověď
1864/18/TAJ žádost o poskytnutí informací-Podklady týkající se revitalizace zámeckého parku 05.10.2018 Tajemník Detail a odpověď
1665/18/TAJ žádost o poskytnutí informací -seznam osob, kterým byly poskytnuty podklady 10.09.2018 Tajemník Detail a odpověď
1663/18/TAJ žádost o poskytnutí informací -Poskytnutí ověřeného protokolu 10.09.2018 Tajemník Detail a odpověď
1662/18/TAJ Poskytnutí kopie zápisu z jednání 07.09.2018 Tajemník Detail a odpověď
1656/18/TAJ Grantový program sloužící k podpoře oprav bytového fondu 07.09.2018 Tajemník Detail a odpověď
1654/18/TAJ Poskytnutí kopie účastníky ověřeného zápisu 07.09.2018 Tajemník Detail a odpověď
1648/18/TAJ Seznam osob, kterým byl poskytnut zápis z jednání 06.09.2018 Tajemník Detail a odpověď
1647/18/TAJ Úprava zápisu z jednání 06.09.2018 Tajemník Detail a odpověď

Stránky