Žádosti o informace

Číslo jednací Věc Datum přijetí žádosti Vyřizuje Odkaz
1595/19/TAJ Žádost o informaci účasti ve výběrovém řízení 17.08.2019 Tajemnice Detail a odpověď
1470/19/Taj žádost o zaslání plateb za faktury za Rehabilitace ZP-3.část" 05.08.2019 Tajemnice Detail a odpověď
1451/19/Taj žád. o zaslání Výzvy k podání nabídek Rehabil. ZP v D. P. -3.část a o hlasování 31.07.2019 Tajemnice Detail a odpověď
1389/19/Taj žádost ve smyslu s kým jednala RMČ o stavbě 510 a 511 22.07.2019 Tajemnice Detail a odpověď
1344/19/Taj žádost o nájemních smlouvách na reklamní zařízení a příjem z těchto smluv 15.07.2019 Tajemnice Detail a odpověď
0836/19/Taj žádost o vyjádření k odkupu pozemku parc.č. 1376 v k.ú. Dolní Počernice 29.04.2019 tajemnice Detail a odpověď
0441/19/TAJ Žádost o sdělení výše nákladů za údržbu 04.03.2019 Tajemník Detail a odpověď
0238/19/TAJ žádost o sdělení úhrady pokuty 07.02.2019 Tajemník Detail a odpověď
0110/19/TAJ žádost o poskytnutí informací- příspěvkové organizace a volební řád školské rady 22.01.2019 Tajemník Detail a odpověď
0037/19/TAJ žádost o poskytnutí informací - Investiční plány obce pro r. 2019 08.01.2019 Tajemník Detail a odpověď
2235/18/TAJ žádost o poskytnutí informací -Etický kodex zaměstnance úřadu a zastupitele MČ 04.12.2018 Tajemník Detail a odpověď
1989/18/TAJ žádost o poskytnutí informací - DO510 Satalice-Běchovice, zkapacitnění 23.10.2018 Tajemník Detail a odpověď
1890/18/TAJ žádost o poskytnutí informací-Stanovisko MČ ke stavbě "Štěrboholská spojka-protihluková stěna-Počernice, Praha 10, Dolní Počernice, Dubeč 02.10.2018 Tajemník Detail a odpověď
1864/18/TAJ žádost o poskytnutí informací-Podklady týkající se revitalizace zámeckého parku 05.10.2018 Tajemník Detail a odpověď
1665/18/TAJ žádost o poskytnutí informací -seznam osob, kterým byly poskytnuty podklady 10.09.2018 Tajemník Detail a odpověď

Stránky