Žádosti o informace

Číslo jednací Věc Datum přijetí žádosti Vyřizuje Odkaz
0825/20/TAJ žádost a odpověď P. Vermach - ochranné pomůcky 04.05.2020 tajemnice Detail a odpověď
0658/20/TAJ žádost o poskytnutí informací - financování Zpravodaje 02.04.2020 tajemnice Detail a odpověď
0505/20/POK žádost o poskytnutí studie hluku 06.03.2020 tajemnice Detail a odpověď
0503/20/TAJ žádost o poskytnutí informací k Obytné zóně Makovská 09.03.2020 tajemnice Detail a odpověď
0437/20/Taj žádost o stanovisko členů výboru kultury a propagace - neotisknutí příspěvku 28.02.2020 tajemnice Detail a odpověď
0402/20/TAJ žádost o poskytnutí informací ohledně tajemníků 20.02.2020 tajemnice Detail a odpověď
0365/20/TAJ žádost o předložení urbanistické studie D.P.- jižní část a usnesení ZMČ 17.02.2020 tajemnice Detail a odpověď
0364/20/TAJ žádost o poskytnutí návrhů zástavby lokality parc.č. 1328/6 17.02.2020 tajemnice Detail a odpověď
0340/20/TAJ žádost o předložení kopie stanovisek členů redakční rady 13.02.2020 tajemnice Detail a odpověď
0334/20/TAJ žádost o posyktnutí návrhů zástavby lokality parc.č. 1328/6 12.02.2020 tajemnice Detail a odpověď
0326/20/TAJ žádost o informace ohledně psů a útulků 11.02.2020 tajemnice Detail a odpověď
0248/20/STA Žádost o poskytnutí informací - zaslání plánů investičních akcí 06.02.2020 Tajemník Detail a odpověď
0086/20/TAJ žádost o poskytnutí platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací 14.01.2020 tajemnice Detail a odpověď
0073/20/TAJ Žádost Pavel Vermach - Auditorská zpráva 13.01.2020 Tajemník Detail a odpověď
0014/20/TAJ Žádost Pavel Vermach - Výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace 02.01.2020 Tajemník Detail a odpověď

Stránky