žádost o poskytnutí informace-problematika dopravy - K. Samcová