Žádosti o informace

Číslo jednací Věc Datum přijetí žádosti Vyřizuje Odkaz
1615/18/STA Stanovisko MČ Praha-D. Počernice k výstavbě křižovatky typu diamant a zástavbě plochy Klánovický les-Čihadla 03.09.2018 Starosta Detail a odpověď
1472/18/POK Počet evidovaných psů v MČ 08.08.2018 Markéta Brožová Detail a odpověď
1083/18/SEKR Vydané a nepřevzaté voličské průkazy k přímé volbě prezidenta 07.06.2018 Tajemník Detail a odpověď
0871/18/TAJ Uzavřené kolektivní smlouvy 11.05.2018 Tajemník Detail a odpověď
0274/18/TAJ Podklady k projektu "Bytové domy Nová Úpická Praha, Dolní Počernice na pozemcích parc.č. 1328/24 a 1328/25 v k.ú. Dolní Počernice 07.02.2018 Tajemník Detail a odpověď
2442/17/TAJ Podané stížnosti na rušení veřejného pořádku a rušení nočního klidu 17.12.2017 Tajemník Detail a odpověď
2319/17/TAJ Počet voličů ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za územní volební celek 27.11.2017 Tajemník Detail a odpověď
1862/17/TAJ Mimozemská studie 02.10.2017 Tajemník Detail a odpověď
1568/17/TAJ Problematika v záležitosti škodlivého ptactva 08.08.2017 Tajemník Detail a odpověď
1056/17/TAJ Seznam právnických osob splňujících podmínky ustanovení par. 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb. 05.06.2017 Tajemník Detail a odpověď
0421/17/TAJ Výsledek finančních kontrol za rok 2016 27.02.2017 Tajemník Detail a odpověď
0378/17/TAJ Investiční plány města/obce pro rok 2017 17.02.2017 Tajemník Detail a odpověď
0247/17/TAJ Počet zaměstnanců MČ od r. 2010-2017 06.02.2017 Tajemník Detail a odpověď
1336/16/TAJ Smluvní vztahy uzavřené mezi MČ a stavebníky na území MČ 05.08.2016 Tajemník Detail a odpověď
0350/16/sekr Informace týkající se přestupkových řízení podle zákona č. 200/1990 Sb. pro účely zpracování dipl. práce 22.02.2016 Hana Moravcová Detail a odpověď

Stránky