Žádosti o informace

Číslo jednací Věc Datum přijetí žádosti Vyřizuje Odkaz
1056/17/TAJ Seznam právnických osob splňujících podmínky ustanovení par. 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb. 05.06.2017 Tajemník Detail a odpověď
0421/17/TAJ Výsledek finančních kontrol za rok 2016 27.02.2017 Tajemník Detail a odpověď
0378/17/TAJ Investiční plány města/obce pro rok 2017 17.02.2017 Tajemník Detail a odpověď
0247/17/TAJ Počet zaměstnanců MČ od r. 2010-2017 06.02.2017 Tajemník Detail a odpověď
1336/16/TAJ Smluvní vztahy uzavřené mezi MČ a stavebníky na území MČ 05.08.2016 Tajemník Detail a odpověď
0350/16/sekr Informace týkající se přestupkových řízení podle zákona č. 200/1990 Sb. pro účely zpracování dipl. práce 22.02.2016 Hana Moravcová Detail a odpověď
0181/16/TAJ Investiční plány města/obce pro rok 2016 01.02.2016 Tajemník Detail a odpověď
2226/15/TAJ Poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí podle zákona č. 56/2001 Sb., dále podle novely tohoto zákona č. 239/2013 09.12.2015 Tajemník Detail a odpověď
2166/15/TAJ Právní informační systém CODEXIS 04.12.2015 Tajemník Detail a odpověď
2054/15/TAJ Přidělení čísel popisných stavbám pro bydlení a stavbám pro rodinnou rekreaci 18.11.2015 Tejemník Detail a odpověď
1157/15/TAJ Platy a odměny nejvýše postavených úředníků za r. 2014 22.06.2015 Tajemník Detail a odpověď
0939/15/TAJ Zaslání investičních plánů pro rok 2015 25.05.2015 Tajemník Detail a odpověď
0704/15/TAJ Poskytnutí smluv uzavřených se společnostmi TSE spol. s r.o. a euroAWK s.r.o. 14.04.2015 Tajemník Detail a odpověď
0074/15/TAJ Zaslání investičních plánů pro rok 2015 12.01.2015 Tajemník Detail a odpověď
Informace v souvislosti se schválenou žádostí na zbourání zdi na hranici pozemku parc.č. 822 17.02.2015 Tajemník Detail a odpověď

Stránky