žádost o poskytnutí informace - chov drobného zvířectva -J. Boček