žádost o poskytnutí informací - stanoviska členů VKP - P. Vermach