žádost o poskytnutí inforamcí - správní spis P. Vermach