žádost o poskytnutí informace-zkapacitnění SOKP 510 - P. Vermach