Dolnopočernický zpravodaj

Kontaktní osoba (editor): Světla Parkanová
Telefon:  281 931 553
E-mail: zpravodaj@dpocernice.cz

Redakční rada: MUDr. Pavel Boček (předseda), Světla Parkanová (editor), PhDr. Dagmar Jílková, Vlasta Václavková, Mgr. Markéta Stehlíková, Markéta Brožová, Hana Jirsáková, Ivana Hájková, ak. mal. Roman Franta, Mgr. Tomáš Jirsák Havran, Ing. Hana Jaklová, Martin Šíla

  • vydává Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice, pod reg. číslem MKČR. 310006184
  • vychází 5 až 6x ročně, v nákladu 1200 ks
  • ZDARMA je distribuován do každé domácnosti v Dolních Počernicích, volně k dispozici v Infocentru, Místní knihovně a ÚMČ
  • za věcný a názorový obsah textů odpovídají jejich autoři

07, 08, 09/2013

07, 08, 09/2013

05, 06/2013

05, 06/2013

03, 04/2013

03, 04/2013

01, 02/2013

01, 02/2013

10, 11, 12/2012

10, 11, 12/2012

07, 08, 09/2012

07, 08, 09/2012

05, 06/2012

05, 06/2012

03, 04/2012

03, 04/2012

01, 02/2012

01, 02/2012

10, 11, 12/2011

10, 11, 12/2011

07, 08, 09/2011

07, 08, 09/2011

05, 06/2011

05, 06/2011

03, 04/2011

03, 04/2011

01, 02/2011

01, 02/2011

10, 11, 12/2010

10, 11, 12/2010

Stránky