Dolnopočernický zpravodaj

Kontaktní osoba (editor): Světla Parkanová
Telefon:  281 931 553
E-mail: zpravodaj@dpocernice.cz


Redakční rada: MUDr. Pavel Boček (předseda), Mgr. Markéta Stehlíková (místopředseda), PhDr. Dagmar Jílková, Markéta Brožová, Hana Jirsáková, Ivana Hájková, ak. mal. Roman Franta, Mgr. Tomáš Jirsák Havran, Ing. Hana Jaklová, Martin Šíla, PhDr. Drahoslava Kráčmarová Ph.D., Světla Parkanová (editor)

  • vydává Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice, pod reg. číslem MKČR. 310006184
  • vychází 6x ročně, v nákladu 1300 ks
  • ZDARMA je distribuován do každé domácnosti v Dolních Počernicích, volně k dispozici v Infocentru, Místní knihovně a ÚMČ
  • za věcný a názorový obsah textů odpovídají jejich autoři

Ediční plán 2021

Vydání č.1,2/20213,4/20215,6/20217,8/20219,10/202111,12/2021
Redakční uzávěrka8. února12. dubna7. června9. srpna4. října1. prosince
Vyjde4. března4. května1. července2. září27. října21. prosince

05, 06/2015

05, 06/2015

03, 04/2015

03, 04/2015

01, 02/2015

01, 02/2015

10, 11, 12/2014

10, 11, 12/2014

7, 8, 9/2014

7, 8, 9/2014

05, 06/2014

05, 06/2014

03, 04/2014

03, 04/2014

01, 02/2014

01, 02/2014

10, 11, 12/2013

10, 11, 12/2013

07, 08, 09/2013

07, 08, 09/2013

05, 06/2013

05, 06/2013

03, 04/2013

03, 04/2013

01, 02/2013

01, 02/2013

10, 11, 12/2012

10, 11, 12/2012

07, 08, 09/2012

07, 08, 09/2012

Stránky