Dolnopočernický zpravodaj

Kontaktní osoba (editor): Světla Parkanová
Telefon:  281 931 553
E-mail: zpravodaj@dpocernice.cz


Redakční rada: MUDr. Pavel Boček (předseda), Mgr. Markéta Stehlíková (místopředseda), PhDr. Dagmar Jílková, Markéta Brožová, Hana Jirsáková, Ivana Hájková, ak. mal. Roman Franta, Mgr. Tomáš Jirsák Havran, Ing. Hana Jaklová, Martin Šíla, Světla Parkanová (editor)

  • vydává Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice, pod reg. číslem MKČR. 310006184
  • vychází 6x ročně, v nákladu 1300 ks
  • ZDARMA je distribuován do každé domácnosti v Dolních Počernicích, volně k dispozici v Infocentru, Místní knihovně a ÚMČ
  • za věcný a názorový obsah textů odpovídají jejich autoři

Ediční plán 2021

Vydání č.1,2/20213,4/20215,6/20217,8/20219,10/202111,12/2021
Redakční uzávěrka8. února12. dubna7. června9. srpna4. října1. prosince
Vyjde4. března4. května1. července2. září27. října21. prosince

01, 02/2013

01, 02/2013

10, 11, 12/2012

10, 11, 12/2012

07, 08, 09/2012

07, 08, 09/2012

05, 06/2012

05, 06/2012

03, 04/2012

03, 04/2012

01, 02/2012

01, 02/2012

10, 11, 12/2011

10, 11, 12/2011

07, 08, 09/2011

07, 08, 09/2011

05, 06/2011

05, 06/2011

03, 04/2011

03, 04/2011

01, 02/2011

01, 02/2011

10, 11, 12/2010

10, 11, 12/2010

07, 08, 09/2010

07, 08, 09/2010

04, 05, 06/2010

04, 05, 06/2010

02, 03/2010

02, 03/2010

Stránky