Dolnopočernický zpravodaj

UPOZORNĚNÍ
Uzávěrka Dolnopočernického zpravodaje č. 9,10/2022 byla rozhodnutím redakční rady změněna na:
PONDĚLÍ 17. ŘÍJNA 2022, zpravodaj vyjde 9. listopadu

Kontaktní osoba (editor): Světla Parkanová
Telefon:  281 931 553
E-mail: zpravodaj@dpocernice.cz


Redakční rada: Martin Šíla (předseda), Mgr. Markéta Stehlíková (místopředseda), MUDr. Pavel Boček, Mgr. Tomáš Jirsák Havran, Světla Parkanová (editor)

  • vydává Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice, pod reg. číslem MKČR. 310006184
  • vychází 6x ročně, v nákladu 1300 ks
  • ZDARMA je distribuován do každé domácnosti v Dolních Počernicích, volně k dispozici v Infocentru, Místní knihovně a ÚMČ
  • za věcný a názorový obsah textů odpovídají jejich autoři

Inzerce

V případě zájmu o inzerci si formulář můžete stáhnout zde: Objednávka inzerce v DPZ

Ediční plán 2022

Vydání č.1,2/20223,4/20225,6/20227,8/20229,10/202211,12/2022
Redakční uzávěrka10. února14. dubna9. června11. srpna17. října1. prosince
Vyjde7. března10. května4. července5. září9. listopadu21. prosince

05, 06/2014

05, 06/2014

03, 04/2014

03, 04/2014

01, 02/2014

01, 02/2014

10, 11, 12/2013

10, 11, 12/2013

07, 08, 09/2013

07, 08, 09/2013

05, 06/2013

05, 06/2013

03, 04/2013

03, 04/2013

01, 02/2013

01, 02/2013

10, 11, 12/2012

10, 11, 12/2012

07, 08, 09/2012

07, 08, 09/2012

05, 06/2012

05, 06/2012

03, 04/2012

03, 04/2012

01, 02/2012

01, 02/2012

10, 11, 12/2011

10, 11, 12/2011

07, 08, 09/2011

07, 08, 09/2011

Stránky