Dolnopočernický zpravodaj

Kontaktní osoba (editor): Světla Parkanová
Telefon:  281 931 553
E-mail: zpravodaj@dpocernice.cz


Redakční rada: MUDr. Pavel Boček (předseda), Světla Parkanová (editor), PhDr. Dagmar Jílková, Vlasta Václavková, Mgr. Markéta Stehlíková, Markéta Brožová, Hana Jirsáková, Ivana Hájková, ak. mal. Roman Franta, Mgr. Tomáš Jirsák Havran, Ing. Hana Jaklová, Martin Šíla

  • vydává Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice, pod reg. číslem MKČR. 310006184
  • vychází 5 až 6x ročně, v nákladu 1200 ks
  • ZDARMA je distribuován do každé domácnosti v Dolních Počernicích, volně k dispozici v Infocentru, Místní knihovně a ÚMČ
  • za věcný a názorový obsah textů odpovídají jejich autoři

Ediční plán 2019

Vydání č.1,2/20193,4/20195,6/20197,8/20199,10/201911,12/2019
Redakční uzávěrkastředa 6. 2.pondělí 8. 4.pondělí 10. 6.středa 7. 8.pondělí 7. 10.pondělí 2. 12.
Distribucepondělí 4. 3.úterý 7. 5.pondělí 8. 7.pondělí 2. 9.úterý 1. 11.pátek 20. 12.