žádost o poskytnutí informací-Stanovisko MČ ke stavbě "Štěrboholská spojka-protihluková stěna-Počernice, Praha 10, Dolní Počernice, Dubeč