žádost o poskytnutí informací-Podklady týkající se revitalizace zámeckého parku