žádost o vyjádření k odkupu pozemku parc.č. 1376 v k.ú. Dolní Počernice