Dolnopočernický zpravodaj

UPOZORNĚNÍ
Uzávěrka Dolnopočernického zpravodaje č. 1,2/2023 ve čtvrtek 9. 2. 2023, vyjde v pátek 3. 3. 2023

Kontaktní osoba (editor): Martin Šíla
Telefon:  724 156 480
E-mail: zpravodaj@dpocernice.cz


Redakční rada: Martin Šíla (předseda), Mgr. Tomáš Jirsák, Mgr. Markéta Stehlíková, Mgr. Lucie Žlůvová, Michaela Zimmermannová, ak. mal. Jan Paul, Markéta Brožová

  • vydává Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice, pod reg. číslem MKČR. 310006184
  • vychází 6x ročně, v nákladu 1300 ks
  • ZDARMA je distribuován do každé domácnosti v Dolních Počernicích, volně k dispozici v Infocentru, Místní knihovně a ÚMČ
  • za věcný a názorový obsah textů odpovídají jejich autoři

Inzerce

V případě zájmu o inzerci si formulář můžete stáhnout zde: Objednávka inzerce v DPZ

Ediční plán 2023

Vydání č.1,2/20233,4/20235,6/20237,8/20239,10/202311,12/2023
Redakční uzávěrka9. února13. dubna8. června10. srpna5. října1. prosince
Vyjde3. března9. května30. června1. září27. října21. prosince