Dolnopočernický zpravodaj

Kontaktní osoba (editor): Světla Parkanová
Telefon:  281 931 553
E-mail: zpravodaj@dpocernice.cz


Redakční rada: MUDr. Pavel Boček (předseda), Mgr. Markéta Stehlíková (místopředseda), PhDr. Dagmar Jílková, Markéta Brožová, Hana Jirsáková, Ivana Hájková, ak. mal. Roman Franta, Mgr. Tomáš Jirsák Havran, Ing. Hana Jaklová, Martin Šíla, Světla Parkanová (editor)

  • vydává Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice, pod reg. číslem MKČR. 310006184
  • vychází 6x ročně, v nákladu 1300 ks
  • ZDARMA je distribuován do každé domácnosti v Dolních Počernicích, volně k dispozici v Infocentru, Místní knihovně a ÚMČ
  • za věcný a názorový obsah textů odpovídají jejich autoři

Ediční plán 2021

Vydání č.1,2/20213,4/20215,6/20217,8/20219,10/202111,12/2021
Redakční uzávěrka8. února12. dubna7. června9. srpna4. října1. prosince
Vyjde4. března4. května1. července2. září27. října21. prosince