Podklady k projektu "Bytové domy Nová Úpická Praha, Dolní Počernice na pozemcích parc.č. 1328/24 a 1328/25 v k.ú. Dolní Počernice