Podané stížnosti na rušení veřejného pořádku a rušení nočního klidu