žádost o poskytnutí informací - bytová politika, privatizace, nemovitý majetek

Datum přijetí žádosti: 
23.06.2020
Vyřizuje: 
tajemnice
Číslo jednací: 
1132/20/TAJ