žádost a odpověď I. Poláčkové - bytová politika v MČ