žádost o poskytnutí odborných posudků ve věci stavby čp. 26