žád. o zaslání Výzvy k podání nabídek Rehabil. ZP v D. P. -3.část a o hlasování