Pozvánky na projednávání akcí, které budou mít vliv na rozvoj Dolních Počernic

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych vás upozornil na dvě nastávající akce, které budou mít v budoucnu významný vliv na rozvoj naší MČ.

První akcí je představení záměru Správy železnic na realizaci vysokorychlostní tratě, která povede po stávajícím železničním koridoru. Pokud vás bude zajímat prezentace tohoto projektu, přijďte ve čtvrtek 25.1.2024 v 17.30 do hotelu Svornost, Novozámecká 284.

 

Druhou akcí je představení projektu hl. m. Prahy „Nájemní bydlení Dolní Počernice“, se kterým nás seznámí Pražská developerská společnost, a to v úterý, 30.1. 2024 od 17.30 v hotelu Svornost, Novozámecká 284.

Pozvánky na obě tyto akce jsou uveřejněny na internetových stránkách a FB naší MČ a na nástěnných tabulích v celé naší MČ. V průběhu představení obou akcí budete mít prostor i na vaše dotazy.

Na setkání s vámi se těší

                                                                       Zbyněk Richter, starosta