II. etapa rekonstrukce ulice Národních hrdinů

Vážení spoluobčané, v minulém týdnu byla zahájena II. etapa rekonstrukce ul. Národních hrdinů. Jedná se o úsek od. ul. Makovská ke Štěrboholské radiále. Oproti I. etapě, která vedla mezi několika rodinnými domy je na tomto úseku minimum chodníků a domovních přípojek vody a kanalizace jak povrchové, tak splaškové, čímž se stavební práce zjednoduší.

Jak jistě víte, zahájení výstavby I. etapy provázely v jejím prvním týdnu značné dopravní komplikace. Oproti tomu dopravní potíže při zahájení II. etapy trvaly pouze 1 den, když nebyl včas dokončen zpomalovací práh u zdravotního střediska a tím se tato skutečnost nepříjemně dotkla obyvatel „Makovice“. Všem občanům, bydlícím v této lokalitě musím poděkovat za velkou trpělivost a součinnost, kterou projevili prakticky po celou dosavadní dobu stavby.

Podle informací zhotovitele by celá rekonstrukce ul. Národních hrdinů měla být dokončena v posledním listopadovém týdnu.

 

                                                                                   Zbyněk Richter, starosta